Český důchod putoval v loňském roce takřka do všech kontinentů světa

Důchody vyplácené Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) mají své příjemce po celém světě. Avšak nejvíce důchodů loni tradičně mířilo
do Evropy – do sousední Slovenské republiky, Německa a Polska. ČSSZ v prosinci minulého roku evidovala 87 588 důchodců s nárokem na český důchod v 87 zemích.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Celkem 28 702 příjemců českého důchodu žilo na Slovensku, 18 641 v Německu a v Polsku pak 14 549. Pouze do těchto tří států byly české důchody zasílány v řádech desítek tisíc příjemců. Několik tisícovek důchodců s nárokem na důchod z ČSSZ žilo v Kanadě, Švýcarsku, USA, Rakousku, Austrálii, Bulharsku, Řecku a Švédsku. Do Francie nebo Velké Británie byl český důchod vyplácen necelé tisícovce příjemců. Do exotických států jako jsou například Fidži, Portoriko, Seychely, Madagaskar, Singapur, Sýrie či Pákistán jde o počty důchodců v řádu jednotek.

Počet příjemců českého důchodu v cizině každoročně stoupá. V porovnání s obdobím před třemi lety se zvýšil o více než 10 tisíc. Stejně tak roste i počet žádostí o důchod s tzv. mezinárodním prvkem (tj. s potřebou rozhodnout o době pojištění získané v cizině). Zatímco v roce 2012 jich ČSSZ obdržela přes 15 tisíc, o tři roky později zaznamenala 16% nárůst.

 

Způsob výplaty důchodu do ciziny a tzv. potvrzení o žití

Obecně platí, že lidem trvale žijícím v zahraničí ČSSZ vyplácí důchody buď na účet u peněžního ústavu v cizině, nebo šekem na adresu v cizině či na účet banky v České republice. Celkově převažují výplaty na účet. Způsob si lidé volí sami a zpravidla jej sdělí při sepisování žádosti o důchod, kterou lze podat v zemi, kde žadatel aktuálně žije.

Výjimkou je výplata důchodu na Slovensko, kam je možné penzi vyplácet pouze na účet u peněžního ústavu, tj. bezhotovostně.

Podmínkou pro provádění všech typů výplat důchodu do zahraničí, není-li jinak upraveno, je pravidelné předkládání tzv. „potvrzení o žití“. Musí být vlastnoručně podepsané důchodcem s úředně ověřeným podpisem. Podpis ověřuje orgán nebo úřad k tomu zmocněný podle právních předpisů státu trvalého bydliště (např. místní úřad, nositelé sociálního pojištění, notář apod.), či zastupitelský úřad. Tiskopis „potvrzení o žití“ je v různých jazycích dostupný na webu ČSSZ.

Ověřit si specifika pro výplatu důchodu do konkrétního státu lze na call centru pro důchodové pojištění na telefonním čísle +420 257 062 860 nebo osobně při návštěvě ČR prostřednictvím kterékoliv okresní správy sociálního zabezpečení či přímo v klientském centru při pražském ústředí ČSSZ. Detailní informace o podmínkách výplaty důchodu do ciziny jsou na www.cssz.cz v sekci Evropská unie nebo Mezinárodní smlouvy.

 

Další údaje jsou k dispozici v níže uvedených tabulkách:

 

Tabulka 1: Počet důchodců žijících v cizině a s nárokem na český důchod k 31. 12.

Stát Počet důchodců Stát Počet důchodců
2014 2015 2014 2015
Alžírsko 2 2 Maďarsko 187 194
Andorra 2 2 Makedonie 412 400
Argentina 5 5 Malajsie 1 1
Austrálie 2 176 2 289 Mali 1 1
Belgie 134 132 Malta 6 6
Bělorusko 3 3 Maroko 2 1
Bolívie 5 5 Mexiko 10 8
Bosna a Hercegovina 123 121 Moldavsko 14 20
Brazílie 13 16 Monako 1 1
Bulharsko 2 047 2 087 Namibie 1 1
Černá Hora 40 40 Německo 18 035 18 641
Dánsko 115 120 Nizozemí 489 494
Dominikánská republika 2 2 Norsko 109 129
Egypt 2 2 Nový Zéland 23 24
Estonsko 2 2 Pákistán 1 1
Etiopie 1 1 Panama 1 0
Fidži 0 1 Paraguay 3 4
Filipíny 7 7 Peru 1 1
Finsko 22 22 Polsko 14 068 14 549
Francie 702 713 Portoriko 2 2
Chile 8 8 Portugalsko 11 13
Chorvatsko 285 281 Rakousko 2 670 2 799
Indonésie 10 10 Rumunsko 28 38
Irák 1 2 Rusko 9 10
Írán 2 2 Řecko 1 879 1 872
Irsko 31 40 Seychely 1 1
Island 2 3 Singapur 0 1
Itálie 284 291 Slovenská republika 27 053 28 702
Izrael 118 112 Slovinsko 148 145
Japonsko 17 20 Spojené arabské emiráty 2 2
Jihoafrická republika 55 52 Srbsko 311 316
Kamerun 2 2 Sýrie 1 1
Kanada 3 643 3 714 Španělsko 172 183
Kolumbie 1 2 Švédsko 1 369 1 375
Kosovo 2 2 Švýcarsko 3 243 3 234
Kostarika 5 6 Thajsko 8 10
Kuba 4 4 Tunisko 2 2
Kuvajt 3 3 Ukrajina 507 572
Kypr 24 27 Uruguay 2 2
Libanon 0 1 USA 2 814 2 918
Lichtenštejnsko 6 6 Velká Británie 693 699
Litva 8 8 Venezuela 5 4
Lotyšsko 5 5 Vietnam 10 10
Lucembursko 27 27      
Madagaskar 1 1 Celkem 84 252 87 588

 

 

Tabulka 2: Prvních deset států podle počtu příjemců českého důchodu v zahraničí k 31. 12.

Pořadí Stát 2015
1. Slovensko 28 702
2. Německo 18 641
3. Polsko 14 549
4. Kanada 3 714
5. Švýcarsko 3 234
6. USA 2 918
7. Rakousko 2 799
8. Austrálie 2 289
9. Bulharsko 2 087
10. Řecko 1 872

 

Tabulka 3: Vývoj počtu příjemců českých důchodů v zahraničí k 31. 12.

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Počet 59 548 66 689 75 157 80 173 84 252 87 588

Tabulka 4: Vývoj počtu podaných žádostí o důchod s tzv. mezinárodním prvkem k 31. 12.

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Počet 15 693 13 821 15 285 16 382 16 680 17 494

 

k