Zneužívání alkoholu a drog dětmi stojí zdravotní pojišťovnu ročně přes 15 milionů

Opakuje se to prakticky každoročně – s koncem školního roku a začátkem prázdnin poutají pozornost případy opilých dětí, které končí v péči lékařů. Bohužel ale nejde ani zdaleka jen o „sezónní“ záležitost v době kolem vysvědčení. A alkohol také není jedinou omamnou látkou, jejíž užívání působí dětem a mládeži do 18 let duševní poruchy. Jen v uplynulém roce zaplatila VZP za jejich léčbu více než 15,2 milionu korun.na web

Kvůli alkoholu či drogám skončilo v roce 2015 v péči lékařů 1 267 pacientů mladších osmnácti let. Nejvíce jich mělo problémy s alkoholem, na druhém místě byly tradičně kanabinoidy (marihuana, hašiš) a na třetím stimulancia (především pervitin). Přesné počty ukazuje následující tabulka.

  Počet klientů Náklady v Kč
Alkohol    682  4 167 079
Opioidy      34     127 787
Kanabinoidy    217  1 584 605
Sedativa nebo hypnotika      46      234 265
Kokain        5         18 031
Jiná stimulancia (pervitin)    173   3 682 614
Halucinogeny      10        51 612
Tabák      20        36 832
Prchavé látky      24        64 583
Kombinace drog    263   5 264 127
Celkem 1 267 15 231 536

 

Většina uvedených nákladů (cca 85 %) je za léčení v nemocnici či v psychiatrické léčebně. Necelých 10 % pak připadá na náklady zdravotnické záchranné služby.

VZP si je problémů se zneužíváním návykových látek vědoma a nabízí proto mimo jiné i příspěvek v rámci léčby závislosti – jak děti do 18 let, tak dospělí si mohou nechat zpětně proplatit až 500 korun za nákup diagnostických proužků pro zjištění přítomnosti návykových látek, zakoupených nad rámec hrazeného množství. Při žádosti o příspěvek je nutné předložit doklad o léčbě vystavený psychiatrem.