Porodnice v Chebu bude čtrnáct dnů zavřená

V Chebu a v Karlových Varech proběhne jako každý rok v létě pravidelné malování na dětských a gynekologických odděleních. Opatření prováděné z hygienických důvodů si však vynutí krátkodobé uzavření zmíněných oddělení. A to v následujících termínech:OLYMPUS-DIGITAL-CAMERA

Dětská oddělení 

KV 11. 7. – 17. 7. 2016 

CH 25. 7. – 7. 8. 2016, i v době uzavření oddělení poběží LSPP pro děti všední den odpoledne a 9-15 o víkendu

Gynekologická oddělení 

KV 11. 7. – 17. 7. 2016, rodičky stop od 8. 7. ráno 

CH 25. 7. – 7. 8. 2016, rodičky stop od 22. 7. ráno

Neodkladné hospitalizace v tomto čase je nutno řešit po dohodě s jednotlivými odděleními v Karlových Varech i Chebu, případně s dalšími zdravotnickými zařízeními.

Malování na gynekologicko-porodnickém oddělení probíhá vždy jednou ročně a je nezbytné z hygienických důvodů. Po dobu jeho průběhu mohou pacientky využít služeb ostatních nemocnic v kraji.