Nezaměstnaných je nejméně od ledna 2009, volných míst pak nejvíce od října 2008

K 31. květnu 2016 evidoval Úřad práce ČR celkem 394 789 uchazečů o zaměstnání. To je o 20 171 méně než v dubnu a o 70 900 méně než v květnu 2015. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 375 879 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do vhodného zaměstnání). Podíl nezaměstnaných osob klesl na 5,4 % (duben 2016 – 5,7 %, květen 2015 –  6,4 %). Meziročně se o více než 36 tis. zvýšil počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich nabízeli prostřednictvím ÚP ČR 129 054, což je nejvíce od října 2008, kdy jich bylo 130 124. V mezinárodním srovnání měla ČR, podle výsledků za duben, nejnižší nezaměstnanost v EU. Aktuální výsledky dnes zveřejnil Úřad práce ČR.

Podíl nezaměstnaných osob v ČR k 31. 5. 2016 5,4 %
Počet uchazečů o zaměstnání 394 789
Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání 375 879
Míra nezam. podle EUROSTAT (duben 2016) 4,1 %
Počet volných pracovních míst 129 054

 

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenalo v květnu všech 77 regionů. Nejvyšší byl v okresech Jindřichův Hradec (o 12,5 %), Rychnov nad Kněžnou a Svitavy (shodně o 12,1 %), Jičín (o 11,7 %) Chrudim (o 10,8 %), Český Krumlov (o 10,6 %), Písek (o 10,5 %), Znojmo (o 9,7 %), Benešov (o 9,5 %) a Jeseník (o 9,1 %).IMG_8788-malá-na-web

„Situaci na pracovním trhu ovlivňuje především růst české ekonomiky, průmyslové výroby a doznívající nástup jarních sezónních prací ve stavebnictví a zemědělství, dále pak ve službách,  lesnictví, těžbě, potravinářství, lázeňství či turistickém ruchu,“ říká generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková a dodává: „V tomto ročním období nezaměstnanost obvykle klesá, ovšem květnová čísla stojí za pozornost –  počet uchazečů o zaměstnání byl nejnižší od ledna 2009, kdy jich tehdejší úřady práce evidovaly 398 061. V meziročním srovnání pak ÚP ČR zaznamenal nejméně uchazečů od května 2008, kdy jich bylo 302 507.“

Nadále roste počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé investují do rozvoje, upřednostňují trvalé pracovní poměry a firmy rozšiřují své stávající provozy nebo budují nové. V následujících měsících budou zaměstnavatelé nabírat další pracovníky a nezaměstnanost tak bude s největší pravděpodobností ještě klesat.

V uplynulém měsíci nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP ČR v rámci krátkodobých pracovních poměrů, tedy brigád, téměř 800 pozic. Nejčastěji hledali pomocné pracovníky v oblasti těžby, stavebnictví, ve výrobě, v dopravě a skladování, dále řemeslníky, kvalifikované pracovníky ve stavebnictví, obsluhu pojízdných zařízení nebo uklízeče. Poptávali též pracovníky na sběr ovoce a sklizeň zeleniny, roznášení letáků či mytí aut, kuchaře, číšníky, servírky, prodavače rychlého občerstvení a zmrzliny, plavčíky nebo dozor na dětských letních táborech a vychovatele na školách v přírodě. Většina firem ale hledá brigádníky spíše prostřednictvím inzerce či přes vlastní zaměstnance.

V souvislosti s nástupem sezónních prací, ale i vysokým počtem míst v průmyslu, klesl počet nezaměstnaných mužů. V evidenci jich bylo meziměsíčně o 13 543 méně, tedy 189 963.

Nejnižší nezaměstnanost vykázaly ke konci května okresy Rychnov nad Kněžnou (1,9 %), Praha-východ (2,1 %), Benešov (2,8 %), Jičín (2,9 %), Jindřichův Hradec a Mladá Boleslav (shodně 3 %), Pelhřimov (3,1 %) a Písek (3,2 %). Podíl nezaměstnaných osob stejný nebo vyšší než republikový průměr hlásí 31 regionů. Nejvyšší byl v okresech Most (11,3 %), Karviná (10,7 %), Ústí nad Labem (9,9 %), Ostrava – město (9,6 %), Chomutov (9,2 %), Bruntál (9,1 %), Děčín a Sokolov (shodně 8,1 %), Louny a Znojmo (shodně 7,6 %).

Kromě rostoucí ekonomiky se na vývoji na trhu práce pozitivně podepisuje také proaktivní komunikace ÚP ČR se zaměstnavateli. V rámci monitoringu trhu práce kontaktují jeho zaměstnanci firmy v regionu, vyhledávají volné pracovní pozice pro uchazeče o zaměstnání a poskytují jim informace o jednotlivých nástrojích a opatřeních aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), které slouží zejména k eliminaci dlouhodobého setrvání uchazečů v evidenci.

Výsledkem spolupráce je mimo jiné už zmíněný nárůst počtu volných pracovních míst v databázi ÚP ČR. V uplynulém měsíci jich úřad evidoval celkem 129 054, což je o 4 774 více než v dubnu a o 36 353 více než před rokem. Nejvíce volných pozic chtějí obsadit zaměstnavatelé ve Středočeském kraji (16 972), v Praze (16 627) a v Moravskoslezském (12 022) kraji.

V současné době se výrazně objevuje trend, kdy řada uchazečů, zejména těch, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní (42,7 %) ztrácí motivaci pracovat, a to např. kvůli nízké úrovni nabízené mzdy, nedostatku praxe, „zastaralé“ kvalifikaci, omezené mobilitě, věkovému, zdravotnímu handicapu či péči o malé děti nebo osobu blízkou. To vše výrazným způsobem snižuje jejich šance na získání práce. Úkolem Úřadu práce ČR je pokusit se odstranit tyto bariéry a pomocí nástrojů, opatření aktivní politiky zaměstnanosti a cíleného poradenství vyrovnat nesoulad poptávky a nabídky na trhu práce. Tedy obsadit co nejvíce volných pracovních míst uchazeči z naší evidence,“ upozorňuje Kateřina Sadílková.

V tomto ohledu sklízí úspěch především veřejně prospěšné práce (VPP), společensky účelná pracovní místa (SÚPM) a intenzívní práce s uchazeči. V  případě VPP není důležitá vysoká kvalifikace či výborný zdravotní stav. Zároveň ale umožňují dlouhodobě nezaměstnanému uchazeči, aby si oživil nebo získal pracovní návyky, a po jejich skončení snáze našel stálou práci. Pokud jde o SÚPM, ta nabízejí klientům možnost získání zaměstnání i ve specializovaných oborech. Ze strany zaměstnavatelů je velký zájem o projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ (POVEZ II), v jehož rámci mohou firmy získat na zaučení pracovníků až šest miliónů korun ročně. Finanční příspěvky jsou určeny na zvyšování odborných znalostí a dovedností stávajících i budoucích zaměstnanců.

„Pokud jde o práci s uchazeči o zaměstnání, Úřad práce ČR se jim snaží zprostředkovat vhodné zaměstnání v co nejkratším čase od zaevidování, maximálně využívá současné příznivé ekonomické situace, která je charakteristická velkou poptávkou zaměstnavatelů po nových zaměstnancích.  Zároveň je potřeba, aby zaměstnanci i uchazeči o zaměstnání byli co nejlépe připraveni na výkon pracovní činnosti, zejména je důležité průběžné doplňování si kvalifikace prostřednictvím celoživotního vzdělávání,“ doplňuje ředitel Odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství ÚP ČR Jan Karmazín.

Na jedno volné pracovní místo připadá v současné době 3,1 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Karviná (14,7), Ústí nad Labem (12,4), Chomutov (9,8), Sokolov (8,5), Bruntál (8,3), Hodonín (7,4), Most (7,3) a Jeseník (7,2).   Z celkového počtu nahlášených volných pozic jich nabízeli zaměstnavatelé ke konci května 38 142 absolventům a mladistvým. Celkem 12 275 míst bylo vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP).

Zaměstnavatelé měli v květnu největší zájem o pomocné pracovníky ve výrobě, montážní dělníky, řidiče nákladních automobilů, autobusů a tramvají, kováře a nástrojáře, pracovníky v oblasti ochrany a ostrahy, kuchaře (kromě šéfkuchařů), slévače, svářeče či obsluhu pojízdných zařízení. Dále hledali pomocné pracovníky v oblasti těžby a ve stavebnictví a prodavače. Přednost dávali kvalifikovaným specialistům s praxí. Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory (např. slévač, svářeč, obráběč kovů, zámečník, elektrikář, seřizovač, kovodělník, nástrojář, soustružník, elektromechanik, potrubář, opravář, mechanik, obsluha CNC strojů). Právě v této oblasti se firmy nejčastěji potýkají s problémem najít kvalifikované a vhodné zaměstnance. V tomto ohledu klade Úřad práce ČR velký důraz na prohloubení poradenství a individuálního přístupu nejen ve vztahu k uchazečům a zájemcům o zaměstnání, ale i k  jednotlivým zaměstnavatelům. Za zmínku stojí důraz na organizaci výběrových řízení či předvýběrů vhodných uchazečů o zaměstnání, které ÚP ČR zajišťuje pro zaměstnavatele na základě jejich konkrétních požadavků.

Během května se do evidence ÚP ČR nově přihlásilo 40 937 lidí. Ve srovnání s minulým měsícem byl jejich počet nižší o 2 671 osob, meziročně pak vyšší o 2 018 uchazečů. Z evidence naopak odešlo celkem 61 108 klientů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči).  To je o 10 649 méně než  v dubnu a o 3 707 méně než  v květnu 2015. Novou práci získalo 41 931 lidí – o 11 776 méně než v předchozím měsíci a o 4 912 méně než před rokem. Celkem 11 174 z nich ji našlo díky přímé aktivitě Úřadu práce ČR.

V evidenci byli nejčastěji klienti s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Průměrný věk nezaměstnaných činil v květnu 41,8 roku. Mezi evidovanými bylo 128 714 lidí nad 50 let a tvořili 32,6 % z celkového počtu uchazečů. Značnou měrou se na složení uchazečů podílejí dlouhodobě evidovaní klienti. Z celkového počtu lidí bez práce bylo těch, kteří jsou nezaměstnaní déle než 12 měsíců, 42,7 % – celkem 168 507 osob. Průměrná délka nezaměstnanosti činí 735 dní.

Z profesního hlediska bylo v evidenci nejvíce pomocných pracovníků ve výrobě, prodavačů, všeobecných administrativních pracovníků, uklízečů a pomocníků v domácnostech, pracovníků v oblasti ochrany a ostrahy, řemeslníků a kvalifikovaných pracovníků ve stavebnictví, dále řidičů motocyklů a automobilů (kromě nákladních), číšníků, servírek, kuchařů či pomocných pracovníků v dopravě a ve skladování.

Všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností věnuje Úřad práce ČR zvýšenou péči. Ke konci května podpořil v rámci nástrojů APZ celkem 43 060 uchazečů a zájemců o zaměstnání. APZ přispívá k zaměstnávání uchazečů prakticky ve všech oborech. Trh práce značně ovlivňují také projekty financované z národních i evropských peněz.

V předchozím měsíci se podařilo Úřadu práce ČR umístit na VPP 18 776 lidí. Tento nástroj APZ patří mezi ty nejvíce využívané a společně se SÚPM je tradiční vlajkovou lodí. VPP jsou určeny pro dočasné pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání, kterým ÚP ČR věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost. Jedná se o pozice v oblasti méně kvalifikovaných a pomocných prací. Úřad práce ČR tato místa vytváří ze zákona jako krátkodobé pracovní příležitosti. Cílem tohoto nástroje APZ je umožnit především dlouhodobě nezaměstnaným uchazečům a klientům se základním vzděláním, aby si osvojili nebo oživili pracovní návyky, a tím pádem zvýšili své šance na získání zaměstnání na volném trhu práce.

„Smyslem veřejně prospěšných prací je podpora dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů. Opětovně může Úřad práce ČR podpořit stejného klienta pouze výjimečně. V případě, že se jedná o osobu se zdravotním postižením, uchazeče do 30 nebo naopak nad 50 let či rodiče, který pečuje o dítě do 15 let, popř. musí jít o uchazeče, kterému hrozí sociální vyloučení, pokud se opakovaně prokáže, že trvá nemožnost pracovního uplatnění na volném trhu práce“ shrnuje generální ředitelka ÚP ČR.

V praxi to znamená, že pokud konkrétní uchazeč o zaměstnání spadá do výše uvedené skupiny, může ÚP ČR udělit výjimku, aby dotyčný mohl u stejného zaměstnavatele nastoupit na VPP opakovaně. Není tedy nutné, aby byl v evidenci ÚP ČR minimálně tři měsíce. Vždy je ale třeba každý takový případ posoudit individuálně. Aby byl tento proces co nejjednodušší, rozhodují o udělení výjimek od 1. 5. 2016 vybraná kontaktní pracoviště ÚP ČR.

Veřejně prospěšné práce zaměstnavatelé nejčastěji využívají při úklidu a údržbě veřejných prostranství a zeleně, pomocných pracích při opravách veřejného majetku, v lesnictví, v charitě, sociálních službách, v rámci zaměstnávání osobních asistentů ve školství či dohledové služby, asistentů prevence kriminality nebo k zajištění dalších veřejně prospěšných činností. Obce a kraje je mohou využít také při odstraňování následků živelných pohrom nebo jarních údržbách.

SÚPM vyhrazená hrají prim hlavně u firem, a to napříč všemi obory. Díky podpoře v této oblasti dostalo v  květnu šanci získat zaměstnání 22 069 uchazečů. Celkem 66 lidí podpořil ÚP ČR v rámci nově zřízených SÚPM u zaměstnavatele (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá  na jejich vybavení). Nejčastěji firmy využívají SÚPM ve všeobecné a odborné administrativě, v gastronomii, hotelnictví, úklidu, obchodě, ve výrobě a službách (i osobních), ve stavebnictví, zahradnictví, zemědělství, strojírenství či v charitě. Přijímají na ně řidiče, prodavače, řemeslníky, čerpadláře, kosmetičky, výrobní a montážní dělníky nebo skladníky. Celkem 2 822 nezaměstnaných si mohlo na základě příspěvku na SÚPM otevřít svou živnost. Nejčastěji v oblasti osobních služeb, pohostinství, v obchodě, řemeslech či administrativě.

Uchazečům vydatně pomáhají v návratu na trh práce i rekvalifikační kurzy, které ÚP ČR finančně podporuje. K 31. 5. 2016 se jich účastnilo celkem 2 721 lidí. Mezi klienty je značný zájem o kurzy zaměřené na základní počítačové dovednosti, o svářečské kurzy, kurzy pro získání řidičských a profesních průkazů a kurzy účetnictví. Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se nejčastěji rozhodují lidé mezi 35 – 39, 40 – 44 a 50 – 54 lety. Z hlediska kvalifikace jsou mezi účastníky nejvíce zastoupeni uchazeči s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a klienti se základním vzděláním.  ÚP ČR může financovat plně nebo částečně tři varianty rekvalifikací – ty, které zajišťuje sám, zvolené rekvalifikace a kurzy u zaměstnavatelů.

Na konci května evidoval ÚP ČR 16 010 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Počet mladých lidí bez práce klesl meziměsíčně o 2 770 a meziročně pak o 4 349 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,1 % (duben 2016 – 4,5 %, květen 2015 – 4,4 %). Z celkového počtu nezaměstnaných bylo 11 778 bývalých studentů, tj. o 2 729 méně než v předchozím měsíci (květen 2013 – 27 824, květen 2014 – 21 989, květen 2015 – 16 083). I této skupině uchazečů o zaměstnání věnuje ÚP ČR zvýšenou péči.

V uplynulém měsíci bylo bez práce 204 826 žen (51,9 % z celkového počtu nezaměstnaných) a 56 303 OZP (13,8 % z celkového počtu nezaměstnaných).

Osoby se zdravotním postižením patří mezi skupiny uchazečů ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností, proto i v jejich případě poskytuje ÚP ČR příspěvky na podporu pracovního uplatnění. V rámci chráněných pracovních míst (CHPM) finančně podpořil ke konci května 1 764 OZP (z toho jich 45 vykonává samostatně výdělečnou činnost). Nejčastěji se jedná o pozice určené výrobním, montážním a pomocným dělníkům, řemeslníkům, pracovníkům v osobních a úklidových službách, administrativě, prodeji a ostraze, skladníkům, operátorům call center apod. Celkem 164 uchazečům přispěl ÚP ČR na provoz CHPM.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v předchozím měsíci 88 759 lidí, tj. 22,5 % všech uchazečů vedených v evidenci (duben 2016 – 22,8 %, květen 2015 – 19,6 %). Nezaměstnaní pobírali v průměru 6 347 Kč. O rok dřív ji ÚP ČR vyplácel 91 502 klientům.

Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z výsledků za duben 2016, ukazuje, že se Česká republika drží dlouhodobě pod průměrem EU. V tomto měsíci měla dokonce absolutně nejnižší nezaměstnanost v Evropě, a to v rámci sezónně očištěných (ČR – 4,1 %, EU – 8,7 %) i neočištěných (ČR – 4,1 %, EU – 8,8 %) dat.

TZ – ÚP