Chebské dvorky ožijí již zítra

Již zítra začíná známý festival Chebské dvorky. Akce se uskuteční ve dnech 8. až 11. června na dvorcích, dvorečcích, volných prostranstvích, zahradách i zákoutích historického jádra. Cheb se stane opět centrem setkání umělců a příznivců umění z Čech i ze zahraničí. Představí se výtvarníci, fotografové, studenti i umělecká seskupení se svými projekty. Středem akce se stane letos poprvé Františkánské náměstí. Na návštěvníky čeká po celou dobu trvání akce pestrý program, ve kterém nebudou chybět vedle fotografií, maleb, soch a prostorových instalací ani tvořivé dílny, promítání filmů, workshopy, koncerty, pohádky a také novinky a překvapení. Festival zahájí ve středu v 16. 30 průvod bubeníků, který vyjde z náměstí. O tom, co nového se pro letošní rok chystá, si Živé Chebsko povídalo s ředitelem galerie G4, která festival pořádá Zbyňkem Illkem.

Fotogalerie z loňského ročníku festivalu:

Jaké novinky pro letošní ročník Dvorků chystáte?

14. ročník Chebských dvorků je plný novinek, které se váží na nově otevřené Art Centrum Galerie 4 na Františkánském náměstí. Letos otevřeme 22 dvorků a vedle již tradičních budou zcela nové.

Dvorek č. 22 je v bývalé restauraci U koček na rohu náměstí a Kamenné ulice, dvorek č.17 bude nejen v Kramářské uličce ve Špalíčku, ale i v showroomu houslařské školy tamtéž, dvorek č. 4 je na hřišti vedle divadelního klubu „Déčko“ a na něj navazuje dvorek č. 3. Dvojka je za zadním vchodem do Art Centra Galerie 4. Jedničkou se stává samotné Art Centrum, kde bude informační centrum festivalu. Hlavní pódium bude na Františkánském náměstí.

V programu je několik nových zajímavých projektů – průvod bubeníků od Špalíčku ve středu, pátek a v sobotu,každodenní performance studentů gymnázia z Mariánských Lázní. Patnácté narozeniny s námi oslaví vynikající kapela Zrní, které je také věnována část výstavy výtvarníků, kteří s kapelou spolupracují. Výstava je v Art Centru Galerie 4.

Kolik autorů a z jakých zemí bude letos vystavovat?

Vystavovat budou dvě stovky autorů převážně z České republiky, ale i autoři z Anglie, Belgie, Francie, Německa a Švýcarska.

Pokud se někdo bude chtít prezentovat na Dvorcích svojí prací, co by měl udělat?

Hlavně tvořit. Nejpozději do konce února nám představit svou tvorbu a konzultovat s námi výstavní soubor. Snažíme se vybírat práce, které pak vytvářejí určitou pestrost nejen námětovou, ale i používáním různých výtvarných technik. Přínosem jsou i tvůrčí seskupení, které přicházejí se společným tématem. Začátkem dubna probíhá prohlídka dvorků, na které si jednotlivci i skupiny mohou vybrat místo pro svůj výstavní projekt.

Jak náročný je výběr autorů?

Velmi. Vedle autorů, které sami zveme, ať už se jedná o profesionály nebo amatéry, se nám hlásí celá řada zájemců, kteří se zaměřují na komerční produkci a těžko chápou, že to, co se líbilo někde na pouti, nechceme na dvorcích vystavovat. Na druhou stranu jsou amatéři, kteří se soustředěně věnují určitému tématu a dvorky jsou pro ně příležitostí se konfrontovat s ostatními a veřejností.

Celý program je velmi pestrý a zajímavý, ale co byste vy sám návštěvníkům doporučil?

Pokud budu mluvit sám za sebe, jsou to určitě koncerty  Zrní, Ivy Bittové, Lenky Dusilové a Báry Zmekové a chebských kapel Funky Terrorist a TBC.

Z výstav mám velkou radost z 5+4 v Art Centru Galerie 4, těším se na projekt Tichá pošta, na tvůrčí skupiny Paličatí, Ohnestrom a všechny školy. Nenechám si ujít módní přehlídku ateliéru aT. Doporučil bych úplně – ale úplně – všechno