Do Chebu přijel Legiovlak

V pondělí 6. června byla na chebském nádraží slavnostně zahájena expozice repliky legionářského vlaku, kterým čeští legionáři v čase I. světové války ovládli v Rusku Transsibiřskou magistrálu. Legiovlak je ambiciózní projekt Československé obce legionářské, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku (12 zrekonstruovaných vagonů) z období let 1918–1920.

Slavnostního otevření expozice Legiovlaku se účastnili moderátor a tajemník projektu Legie 100 Jiří Charfreitag, starosta Chebu Petr Navrátil, ředitel Regionálního obchodního centra Karlovy Vary, ČD, a.s., Vladimír Omelka, za Československou obec legionářskou – Jednotu Cheb Jan Držmíšek a za pravoslavnou církev duchovní správce chrámu sv. Olgy ve Františkových Lázních otec Vít Metoděj Kout, který repliku legionářského vlaku posvětil. Otec Metoděj Kout z pravoslavné církve zdůraznil význam legionářů při formování samostatného československého státu. Připomněl také, že velká část legionářů během svého pobytu v Rusku přijala pravoslavnou víru. Vlak podle otce Metoděje není jen expozicí válečného nástroje vojenské historie, ale především zosobněním příběhu tisíců našich statečných vojínů, kteří bojovali za svůj národ daleko od vlasti za vznik samostatného československého státu. Jako legionář v Rusku působil například i čestný občan města Chebu – československý prezident Ludvík Svoboda, který byl rovněž pravoslavného vyznání. Podle otce Metoděje je příběh legionářů v jistém slova smyslu českou Odysseou, na kterou bychom měli být právem hrdi. „Legiovlak je ztvárněním příběhu, který by měl být vyprávěn a připomínán. Příběhu, který nám nepřipomíná jen to, kým jsme v minulosti byli, ale především to, kým bychom měli být – a jakou cenu je za to občas nutné zaplatit,“ dodává otec Metoděj. Cílem projektu „Legiovlak“ je zvyšovat povědomí o čs. legiích a jejich zásluhách. Legiovlak bude na Chebském nádraží přístupný zdarma všem zájemcům až do pátku 10. června, vždy od 8:00 do 18:00.