Složenky na daň z nemovitých věcí jsou již ve schránkách. Úhrada daně je zdarma.

Lhůta pro včasné zaplacení daně z nemovitých věcí letos připadá na 1. 6. 2016. Nepřesáhne-li její výše částku 5 000 korun, je celá daň splatná najednou. Při vyšší daňové povinnosti ji lze hradit ve splátkách, kdy druhá polovina daně musí být uhrazena do konce listopadu.IMG_1477 malá na web

„Jako každý rok poskytuje Finanční správa České republiky svou rozšířenou službu v podobě zasílání složenek k její úhradě. Ty budou mít všichni poplatníci, kteří nemají daň zaplacenu v předstihu, ve svých schránkách nejpozději do 24. Května,“ informoval ředitel Finančního úřadu pro Karlovarský kraj Čestmír Kubera. „Novinkou letošního roku je, že tato složenka je při poukázání prostřednictvím České pošty s. p. bez dalšího poplatku. Výhoda se však nevztahuje na placení prostřednictvím poboček typu Pošta Partner, doplnil ředitel.

Na daňové složence poplatníci naleznou informace o aktuálně stanovené dani a přeplatcích nebo nedoplatcích z předchozího období. O tyto částky je vhodné výši samotné úhrady upravit. Složenka uvádí také místo uložení daňového spisu, tedy územní pracoviště, u kterého lze dotčenou daňovou záležitost věcně řešit. Pro účely bezhotovostní úhrady složenka disponuje QR kódem, který umožňuje podat příkaz k úhradě bankovní aplikací z mobilního telefonu.

Finanční úřad pro Karlovarský kraj spravuje daňové povinnosti z nemovitých věcí pro více jak 109 tisíc poplatníků a veškerý její výnos v ročním objemu kolem 350 mil Kč je příjmem obcí, v jejichž katastrech nemovitosti leží. Do doby rozeslání složenek úřad eviduje provedenou úhradu daně teprve u 8 tisíc poplatníků v částce přes 16 mil Kč. Část poplatníků v počtu dosahujícím 1.200 letos poprvé využila možnost její úhrady inkasním způsobem ze strany finančního úřadu. Ostatní zájemci tak mohou učinit pro příští rok podáním žádosti k SIPO do konce příštího ledna. S podmínkami seznámí a se způsobem zavedení tohoto institutu placení daně z nemovitých věcí pomohou všechna územní pracoviště finančních úřadů. Bližší informace k přiznávání a placení daní jsou k dispozici také na internetových stránkách www.financnisprava.cz.