V chebské nemocnici si připomněli Mezinárodní den sester

Mezinárodní den sester, který připadá na 12. května, se slavil také v kapli chebské nemocnice. Jako poděkování za jejich namáhavou práci čekal na každou ze sester drobný dárek s květinou a citátem zakladatelky ošetřovatelství Florence Nightingaleové. Právě na výročí jejího narození byl Mezinárodní den sester ustanoven.

Poděkování sestrám a pečujícím uspořádal nemocniční kaplan chebské nemocnice Metoděj Vít Kout ve spolupráci s kytaristou Martinem Lindtnerem, absolventem Janáčkovy akademie múzických umění a zároveň kazatelem Sboru adventistů v Chebu. Sestry si tak mohly vyslechnout krátký koncert skladeb klasické kytary od moderních autorů. „Je důležité děkovat a vážit si sester, které v nemocnici zůstávají a jsou své vyčerpávající práci plně oddány,“ říká kaplan otec Metoděj. „To platí dvojnásob v dnešní době, kdy podfinancované zdravotnictví hledá zoufale způsob, jak chod nemocnic udržet. Smyslem akce bylo říci „děkuji“, vážíme si Vaší práce, víme, že bez Vás nemocnice nemůže fungovat,“ dodal.