Náklady na tři nejčastější skupiny nádorů stouply za tři roky o 300 milionů

Nejaktuálnější údaje za rok 2015 ukazují, které orgány napadá rakovina nejčastěji

Více než 5,4 miliardy korun vydala v loňském roce VZP za léčbu rakoviny trávicího ústrojí, rakoviny prsu a rakoviny kůže. Právě tato nádorová onemocnění postihují v Česku nejvíce lidí. Z aktuální analýzy, kterou teď provedla největší tuzemská pojišťovna, vyplynulo, že u těchto tří diagnostických skupin stouply za poslední tři roky náklady na léčbu o bezmála 300 milionů korun. VZP srovnání provedla při příležitosti středečního Květinového dne Ligy proti rakovině.IMG_6256-malá-na-web

Porovnání nákladů v letech 2013 a 2015 ukázalo, že nejrychleji rostly částky vydané za léčbu rakoviny kůže (+53,25 %). Ještě rychlejší byl přitom nárůst nákladů u zhoubného melanomu, což je jeden z typů rakoviny kůže. Nástup nových přípravků v tomto případě zvýšil výdaje o 103 %.

Za léčbu rakoviny prsu vydala loni VZP o 6,96 % více než v roce 2013. Náklady na rakovinu trávicího ústrojí zůstaly v podstatě stejné.

Následující tabulka přesně ukazuje, které orgány postihují nádory nejčastěji, kolik stojí léčba a jaký je trend v porovnání tří předchozích let. Uvedené počty pacientů přitom představují všechny nemocné, kteří byli v daném roce s rakovinou konkrétního orgánu léčeni, tedy nejen nově odhalené případy. Náklady jsou uvedeny v tisících korun.

Kde nejčastěji útočí rakovina (náklady v tis. Kč)

  2013 2014 2015 Srovnání 2013/2015
  Pacienti Náklady Pacienti Náklady Pacienti Náklady Pacienti Náklady
Hlava a krk 6 839 247 917 6 827 260 165 6 917 261 811 +1,14 % +5,60 %
Trávicí ústrojí 47 730 2 858 800 48 283 2 992 341 48 253 2 851 157 +1,10 % -0,27 %
Dýchací ústrojí 16 899 805 231 16 693 873 049 16 574 820 687 -1,92 % +1,92 %
Kosti a kloubní chrupavky 1 838 52 514 1 774 60 011 1 720 61 819 -6,42 % +17,72 %
Kůže 61 584 314 311 62 966 417 980 66 094 481 692 +7,32 % +53,25 %
Prsa 51 725 1 935 825 52 290 1 985 500 53 286 2 070 600 +3,02 % +6,96 %
Ženské pohlavní orgány 23 728 543 602 22 845 528 237 22 238 529 666 -6,28 % -2,56 %
Mužské pohlavní orgány 41 110 997 182 41 770 1 071 399 43 556 1 098 756 +5,95 % +10,19 %
Močové ústrojí 29 607 929 423 30 107 981 989 30 368 947 778 +2,57 % +1,97 %
Oko a centrální nervová soustava 5 125 273 248 4 926 281 780 4 979 297 710 -2,85 % +8,95 %
Štítná a jiné žlázy s vnitřní sekrecí 8 520 80 691 8 073 74 193 8 236 66 947 -3,33 % -17,03 %

 

Pozn.: Součet pacientů ve všech uvedených skupinách neodpovídá celkovému počtu pacientů s libovolnou onkologickou diagnózou – někteří jsou totiž uvedeni ve více skupinách, protože u nich nemoc postihla více orgánů.

 

Řadě onkologických onemocnění lze předcházet pomocí prevence. VZP se to snaží zohlednit i v nabídce benefitů, které pro své klienty připravuje. Ke snížení počtu nemocných s rakovinou plic by například mohlo významně přispět omezení kouření. Kuřáci, kteří se chtějí svého zlozvyku zbavit, proto mohou od VZP získat příspěvek na odvykání kouření až 2 500 korun.

Šanci na úspěšnou léčbu případného onkologického onemocnění může významně zvýšit jeho zjištění v raném stadiu. VZP proto svým klientům poskytuje také příspěvek na vyšetření kožních znamének – to může pomoci včas odhalit například zhoubný melanom. Požádat o něj mohou jak dospělí, tak rodiče pro své děti. Více informací najdete zde. Zájem o příspěvek rok od roku roste. Zatímco v roce 2014 ho čerpalo 2 338 klientů a VZP jim vyplatila 1 050 717 korun, loni už si o příspěvek řeklo 5 444 lidí a pojišťovna mezi ně rozdělila 2 340 030 korun.

 

Velký význam má rovněž projekt adresného zvaní klientů VZP na preventivní vyšetření, která mají vyloučit rakovinu děložního hrdla, rakovinu prsu a rakovinu tlustého střeva a konečníku. V letech 2014 a 2015 pozvala VZP na tyto prohlídky 1,2 milionu svých klientů a pokračuje v tom i v letošním roce.