Aktuální epidemiologická situace ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky v Karlovarském kraji

Počty akutních respiračních infekcí (dále jen „ARI“) v Karlovarském kraji vychází z týdenních hlášení praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost. Jedná se o vážená a standardizovaná data s využitím počtu obyvatel v jednotlivých okresech a jednotlivých věkových skupinách. V 11. kalendářním týdnu byl zaznamenán vzestup počtu ARI ve všech věkových skupinách téměř na úroveň před jarními prázdninami, které proběhly v minulém týdnu. Nemocnost v jednotlivých věkových skupinách v Karlovarském kraji a celkovou nemocnost v ČR uvádí následující tabulka č. 1. Vývoj ARI v Karlovarském kraji v sezóně 2015/2016 v jednotlivých věkových skupinách uvádí graf č. 1 a dlouhodobý trend graf č. 2.

Tabulka č. 1 – Nemocnost ARI v Karlovarském kraji a ČR v přepočtu na 100 000 obyvatel v 11.KT 2016tabulka č. 1

Nejvyšší nemocnost ARI v 11. kalendářním týdnu 2016 byla v okrese Sokolov (774 nemocných na 100 000 obyvatel), v okrese Karlovy Vary (610 nemocných na 100 000 obyvatel) a v okrese Cheb (641 na 100 000 obyvatel) byla nemocnost na přibližně stejné úrovni. Oproti minulému týdnu došlo ve všech třech okresech k vzestupu počtu ARI, a to v okrese Karlovy Vary o 67,12 %, v okrese Sokolov o 5,02 % a v okrese Cheb o 52,98 %.

Graf č. 1 – Nemocnost ARI v Karlovarském kraji v jednotlivých věkových skupinách v období od 30.KT 2015 do 11.KT 2016tab. graf 1

V 11. kalendářním týdnu 2016 byly v Karlovarském kraji zaznamenány 2 nové potvrzené případy chřipky.

tab. poslední

V letošní sezóně 2015/2016 evidujeme v Karlovarském kraji celkem 13 potvrzených případů chřipky (6 z okresu Karlovy Vary, 4 z okresu Sokolov a 3 z okresu Cheb), a to 1 u 5měsíčního dítěte, 1 ve skupině školních dětí ve věku 6-14 let, 3 ve věkové skupině 15-24 let, 6 ve věkové skupině 25-59 let a 2 ve věkové skupině nad 60 let věku. Celkem 9 případů zaznamenáno u žen a 4 případy u mužů. Z celkového počtu bylo 6 případů chřipky zachyceno v rámci surveillance chřipky a dalších respiračních viróz, které zajišťuje KHS Karlovarského kraje ve spolupráci s vybranými praktickými lékaři v kraji a se SZÚ Praha. Laboratorně byla potvrzena 2x chřipka A, 8x chřipka A(H1N1) a 3x chřipka B. Ve 12 případech pacienti negovali očkování proti chřipce, u 1 pacienta se očkovací anamnéza nepodařila zjistit. V 1 případě (muž ve věkové skupině nad 60 let) měl pacient klinicky závažný průběh chřipky a musel být hospitalizován na ARO, 2 pacienti byli hospitalizováni na standardních odděleních a u 10 pacientů se onemocnění obešlo bez hospitalizace. Žádný z pacientů nezemřel.