Zájem o screening Downova syndromu stoupl za rok o 31 procent

Suverénně nejžádanějším benefitem, který VZP nabízí nastávajícím matkám, se stal loni příspěvek na takzvaný screening Downova syndromu (též prvotrimestrální screening). Zájem o něj vzrostl při porovnání s rokem 2014 bezmála o jednu třetinu. VZP proto nejen že tento benefit pro letošní rok v nabídce ponechala, ale příspěvek dokonce zvýšila z 500 až na 1 000 korun. Počet klientů pojišťovny, kteří Downovým syndromem trpí, se v posledních letech pohybuje kolem hranice 800. VZP tyto informace zveřejňuje při příležitosti pondělního Světového dne Downova syndromu.

OLYMPUS-DIGITAL-CAMERA

Příspěvek na prvotrimestrální screening, který má u plodu vyloučit případné vrozené vady, začala VZP těhotným vyplácet od května 2014. V uvedeném roce ho měsíčně využilo v průměru 1 036 žen (celkem za 8 měsíců 8 285). Loni, kdy už byl benefit v nabídce celých dvanáct měsíců, byl měsíční průměr 1 357 budoucích maminek (tj. průměrný nárůst o 31 %). Podrobné čerpání příspěvku v roce 2015 ukazuje následující tabulka.

Příspěvky na prvotrimestrální screening klientkám VZP v roce 2015

 

Počet klientek Vyplaceno Kč
Praha 1 745 872 030
Jihočeský kraj 398 197 340
Jihomoravský kraj 2 334 1 167 000
Karlovarský kraj 505 252 500
Královéhradecký kraj 1 094 546 460
Liberecký kraj 811 405 400
Moravskoslezský kraj 870 434 100
Olomoucký kraj 548 273 800
Pardubický kraj 1 435 714 484
Plzeňský kraj 1339 669 355
Středočeský kraj 1 381 689 400
Ústecký kraj 1 143 571 450
Kraj Vysočina 1 176 588 000
Zlínský kraj 1 508 754 000
CELKEM 16 287 8 135 319

Prvotrimestrální screening je kombinací vyšetření krve matky a podrobného ultrazvukového vyšetření plodu. Započítává se i věk matky. Tak je možné už ve 3. měsíci těhotenství ověřit, zda dítě nebude trpět vrozenou vadou. Výsledky jsou spolehlivější než u jiných metod a navíc se vyšetření provádí už mezi 11. a 14. týdnem těhotenství.

Downův syndrom je nejčastější vrozenou příčinou mentální retardace. Dalšími charakteristickými znaky jsou vrozené vady srdce, deformace končetin, malý vzrůst či třeba vývojové vady některých vnitřních orgánů. U pacientů s Downovým syndromem je výrazně vyšší riziko leukémie, Alzheimerovy choroby a některých dalších onemocnění.

Počet klientů VZP s Downovým syndromem v letech 2014 a 2015

 

Rok 2014 Rok 2015
Praha 95 120
Jihočeský kraj 60 55
Jihomoravský kraj 73 62
Karlovarský kraj 17 21
Královéhradecký kraj 40 39
Liberecký kraj 30 29
Moravskoslezský kraj 61 56
Olomoucký kraj 38 31
Pardubický kraj 50 55
Plzeňský kraj 50 44
Středočeský kraj 115 111
Ústecký kraj 69 78
Kraj Vysočina 59 49
Zlínský kraj 45 50
CELKEM 802 800