Finanční správa zjistila chybně uplatňované slevy na dani z příjmů

Z provedeného šetření Finanční správy vyplývá, že někteří poplatníci chybně uplatňují slevu na manželku (manžela) v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Doposud bylo správci daně prověřeno zhruba 400 daňových přiznání s překvapivým výsledkem – dodatečným doměřením daně v částce 7 milionů korun. Finanční správa bude v těchto kontrolách i nadále pokračovat.OLYMPUS-DIGITAL-CAMERA

Nejčastější chybou bylo nezahrnutí nemocenských dávek, podpory v nezaměstnanosti nebo peněžité pomoci v mateřství (tzv. mateřské) do příjmů manželky (manžela). Mateřská bývá zaměňována s rodičovským příspěvkem, který představuje dávku státní sociální podpory (stejně tak i porodné) a do vlastních příjmů manželky se pro účely uplatnění této slevy nezahrnuje.

Při zjišťování výše příjmů Finanční správa úzce spolupracovala s úřady práce, zdravotními pojišťovnami, Českou správou sociálního zabezpečení a dalšími institucemi, s cílem získat ucelené informace o příjmech manželky (manžela), na niž byla sleva uplatněna.

Slevu na dani ve výši 24 840 Kč lze od daně odečíst na manželku (manžela) žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, pokud její vlastní roční příjem nepřesahuje 68 000 korun. Příjmy, které se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnují, jsou taxativně uvedeny v zákoně o daních z příjmů a lze je nalézt i v Pokynu GFŘ D-22 (strana 49).Všechny ostatní příjmy musí být do vlastního příjmu manželky (manžela) započítány.

Příjmy ze závislé činnosti od zaměstnavatele, vyplacené zaměstnanci za prosinec 2015 až v lednu 2016, se zahrnují do vlastního příjmu manželky (manžela) ve zdaňovacím období roku 2015. Ale mateřská, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti nebo ošetřovné vyplacené v lednu 2016, se započítávají do vlastního příjmu manželky (manžela) až ve zdaňovacím období roku 2016.