Aktuální epidemiologická situace ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky v Karlovarském kraji

Počty akutních respiračních infekcí (dále jen „ARI“) v Karlovarském kraji vychází z týdenních hlášení praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost. Jedná se o vážená a standardizovaná data s využitím počtu obyvatel v jednotlivých okresech a jednotlivých věkových skupinách. V 7. kalendářním týdnu byl zaznamenán vzestup počtu ARI ve všech věkových skupinách s výjimkou školních dětí, kde došlo k poklesu počtu ARI. Nemocnost v jednotlivých věkových skupinách v Karlovarském kraji a celkovou nemocnost v ČR uvádí následující tabulka č. 1. Vývoj ARI v Karlovarském kraji v sezóně 2015/2016 v jednotlivých věkových skupinách uvádí graf č. 1 a dlouhodobý trend graf č. 2.

Tabulka č. 1 – Nemocnost ARI v Karlovarském kraji a ČR v přepočtu na 100 000 obyvatel v 7.KT 2016

w1

Nejvyšší nemocnost ARI v 7. kalendářním týdnu 2016 byla v okrese Sokolov (1125 nemocných na 100 000 obyvatel), nejnižší v okrese Karlovy Vary (700 nemocných na 100 000 obyvatel), v okrese Cheb činila 778 na 100 000 obyvatel. Oproti minulému týdnu došlo k poklesu počtu případů ARI v okrese Cheb o 17,85 % a k nárůstu počtu případů ARI v okrese Sokolov o 20,19 % a v okrese Karlovy Vary o 33,08 %.

Graf č. 1 – Nemocnost ARI v Karlovarském kraji v jednotlivých věkových skupinách v období od 30.KT 2015 do 7.KT 2016

w2

 

Graf č. 2 – Dlouhodobý vývoj nemocnosti ARI v Karlovarském kraji v letech 2012–2016

w3

 

V 7. kalendářním týdnu 2016 byly v Karlovarském kraji zaznamenány 3 nové potvrzené případy chřipky.

V letošní sezóně 2015/2016 evidujeme v Karlovarském kraji celkem 7 potvrzených případů chřipky (4 z okresu Karlovy Vary, 2 z okresu Sokolov a 1 z okresu Cheb), a to 3 ve věkové skupině 15-24 let a 4 ve věkové skupině 25-59 let. Celkem 6 případů zaznamenáno u žen a 1 případ u muže. Z celkového počtu byly 4 chřipky zachyceny v rámci surveillance chřipky a dalších respiračních viróz, které zajišťuje KHS Karlovarského kraje ve spolupráci s vybranými praktickými lékaři v kraji a se SZÚ Praha. Laboratorně byla potvrzena 2x chřipka A, 2x chřipka A(H1N1) a 3x chřipka B. Nikdo z nemocných nebyl očkován proti chřipce. Žádný z nemocných nebyl hospitalizován ani nezemřel. Nebyl hlášen žádný klinicky závažný případ chřipky, který by si vyžádal intenzivní péči na ARO či JIP.

Proočkovanost proti chřipce v Karlovarském kraji je dlouhodobě na nejnižší úrovni v ČR. Dosud bylo v letošní sezóně 2015/2016 očkováno proti chřipce 3,0 % obyvatel v Karlovarském kraji, což je méně než v sezóně 2014/2015, kdy byla proočkovanost 3,2 %. Nejvíce osob je očkováno ve věkové skupině nad 60 let, zejména osob s chronickými onemocněními v anamnéze. Počty očkovaných osob jsou poskytovány očkujícími praktickými lékaři a lékaři očkovacích center v kraji.