VZP znovu začíná zvát na onkologickou prevenci. Dopis dostane 1,5 milionu lidí

Více než milion svých klientů pozve letos VZP na preventivní prohlídky, které u nich mají vyloučit rakovinu prsu, děložního hrdla či tlustého střeva a konečníku. Cílem je zvýšit docházku na vyšetření. Pravidelná návštěva lékaře může lidem v mnoha případech zachránit život. Dopisy začne VZP svým klientům rozesílat v příštích dnech. Jde o pokračování projektu tzv. adresného zvaní na onkologickou prevenci, se kterým VZP začala již v roce 2014 a jehož první fáze skončila loni v červnu.

Celkem letos dostane dopis s pozvánkou cca 1,5 milionu klientů VZP, kteří mají ze zákona nárok na preventivní onkologické vyšetření, avšak v uplynulých čtyřech letech tuto prohlídku neabsolvovali a zároveň se neléčí pro nádorová onemocnění, na která jsou screeningy cíleny. Klienti dostanou zvací dopis vždy v tom měsíci, ve kterém se narodili. Každý měsíc tak obdrží pozvánku přes 100 tisíc pojištěnců VZP.

Ti z pozvaných, kteří letos ani po obdržení dopisu na prohlídku nepřijdou, dostanou pozvánku znovu v příštím roce.

Cílovou skupinou v rámci projektu adresného zvaní jsou:

  • u rakoviny tlustého střeva a konečníku muži i ženy ve věku od 50 do 70 let
  • u rakoviny prsu ženy ve věku od 45 do 70 let
  • u rakoviny děložního hrdla ženy ve věku od 25 do 70 let

Když nejsilnější tuzemská pojišťovna zvala své klienty na onkologickou prevenci v roce 2014 a v prvním pololetí roku 2015, vykázali jí lékaři přes 3 miliony těchto prohlídek.

Nejvíce (o 26,1 %) se díky pozvánkám zvýšila docházka na kolorektální screening. V roce 2013, tedy před zahájením projektu, přicházelo na toto vyšetření měsíčně v průměru 31 837 klientů a klientek VZP. Od ledna 2014 do června 2015, kdy už pojišťovna zvala lidi dopisem, přicházelo měsíčně na tutéž prohlídku v průměru 40 142 lidí.

Nárůst docházky (o 5 %) byl zřejmý i u mamografického screeningu. V roce před adresným zvaním na něj měsíčně docházelo v průměru 31 001 žen, pozvánky to zvýšily na 32 548 žen měsíčně.

Pětiprocentní nárůst zájmu o mamografické vyšetření byl navíc zkreslený tím, že už v roce 2013 byl počet těchto prohlídek enormně zvýšený díky mimořádné preventivní akci VZP. Při ní pojišťovna nabídla zaplacení mamografu i těm ženám, které by na to ještě vzhledem k nižšímu věku neměly ze zákona nárok a musely by si tedy vše platit samy. Tuto nabídku využilo v roce 2013 skoro 27 tisíc klientek VZP. V letech předcházejících roku 2013 byla docházka žen o desítky až stovky tisíc nižší (rok 2008 – 273 tisíc žen, 2009 – 250 tisíc, 2010 – 318 tisíc, 2011 – 327 tisíc, 2012 – 347 tisíc žen).

Z pohledu procentuálního nárůstu nejméně úspěšný, ale z hlediska počtu provedených prohlídek naopak nejfrekventovanější je dlouhodobě screening rakoviny děložního hrdla. Za osmnáct měsíců, kdy VZP zvala klientky dopisem, vykázali lékaři celkem 1 734 569 těchto vyšetření. To je srovnatelné i s průměrem roku 2013. Proč také zde nepřinesl projekt vzestupný trend? Důvodem je především to, že u tohoto vyšetření je docházka dlouhodobě vysoká, gynekologové ho dělají ženám prakticky běžně při preventivních prohlídkách.