České a bavorské lázně se dohodly na spolupráci

Dohoda o vzájemné spolupráci mezi českými a bavorskými lázněmi byla podepsána ve středu 20. ledna v bavorském Neualbenreuthu – Sibyllenbadu. Úmluva se vztahuje se na spolupráci v oblasti lázeňství, kultury, společné propagace, sportu a dalších oborů mezi Františkovými Lázněmi, Alexandersbad a Sibyllenbad – Neualbenreuth. Smlouva má podporu také města Chebu, Marktredwitz a Waldsassen, jejichž zástupci svými ji svými podpisy taktéž potvrdily.

„Bylo velmi důležité, že se k tomuto projektu postavili kladně i zástupci měst Chebu, Marktredwitz a Waldsassenu,“ informoval místostarosta Františkových Lázní Jan Kuchař. „Společně již dnes připravujeme několik projektů, o podporu minimálně jednoho z nich se budeme pokoušet žádat již na začátku března,“ dodal místostarosta.

Dohoda o spolupráci by mimo jiné měla podpořit čerpání dotací z Euregia Egrensis, operačního programu Intereg Česko – Bavorsko a z dalších evropských fondů. Tato domluva o spolupráci je zásadní pro společné čerpání přeshraničních dotací, ale také pro rozvoj této destinace bez ohledu na státní hranice.

Za Františkovy Lázně smlouvu podepsal místostarosta Jan Kuchař, za Bad Alexandersbad starosta Peter Berek a za Sibyllenbad – Neualbenreuthto byl přítomen Klaus Meyer. Zúčastnili se též zástupci z krajské rady Hof a ředitel německé sekce Euregia pan Ehm.

Na fotografiích jsou zástupci tří lázeňských měst Jan Kuchař – místostarosta města Františkovy Lázně, Petr Berek – starosta Alexandersbad, Klaus Mayer- starosta Neualbenreuth, a za město Waldsassen místostarosta Hoyer, za Cheb místostarostka Seifertová a za Marktredwitz starosta Weigel.