Hroznatova akademie má za sebou úspěšný první půlrok

Kulturně vzdělávací centrum, které v nově opravené budově svého kláštera zřídili tepelští premonstráti, má za sebou první měsíce působnosti. Prostory již hostily nejen věřící, ale také studenty, školy, využil je také Karlovarský kraj i Policie ČR. Uskutečnil se zde například tábor, tvořivé dílny i grafický kroužek.opatska_zahrada

V klášteře byl otevřen nový prohlídkový okruh procházející barokní budovou, který návštěvníky z řad široké veřejnosti seznamuje se životem v barokním klášteře. Zpřístupněny byly i klášterní štoly a sklepy. To ale není podstatou Hroznatovy akademie. Šlo hlavně o to, vrátit do budovy život. Moderně vybavené sály už posloužily studentům z Plzně a z Olomouce, Karlovarský kraj zde oceňoval nadané žáky, Policie ČR své zasloužilé členy. Sešli se zde rovněž krajští inženýři a architekti. Prostory posloužily i věřícím z naší diecéze na tradiční pouti. Úplně první akcí byl dvoutýdenní tábor mentálně postižených z Brněnska. Vznikly vzdělávací programy určené školám, které dětem zábavnou formou podají informace o nástěnné malbě, klášterní architektuře a knihtisku. Uskutečnila se první série tvořivých dílen s vánoční tématikou, začal fungovat pravidelný grafický kroužek pro děti z okolí. Do budoucna se připravuje i keramická dílna. Tepelští premonstráti se tak vracejí k svým pedagogickým tradicím a ukazují, že velká investice z Integrovaného operačního programu Evropské unie měla svůj význam a smysl. Věříme, že se postupně naše akademie dostane do podvědomí celé České republiky a návštěvy budou mít z pestrého zázemí krásné zážitky, které obohatí jejich vědomí.

Všem hostům, účastníkům aktivit a příznivcům Hroznatovy akademie děkujeme za spolupráci a projevenou důvěru a všem přejeme do nového roku 2016 pevné zdraví, osobní i pracovní úspěchy a těšíme se na další spolupráci, přátelství a inspiraci…

Tým pracovníků Hroznatovy akademie – Kanonie premonstrátů Teplá