Hospic Sv. Jiří má nové poradenské místo

Poradenské místo Hospice Sv. Jiří je zcela nové. Zrekonstruované prostory byly slavnostně otevřeny v úterý 8. prosince. Přítomní se dozvěděli informace nejen o poradenském místě, ale také o mobilním hospici. V rámci této malé slavnosti poradenskému místu požehnal otec Metoděj.

Co nabízí poradenské místo?

Hospicová poradna je místo, kam mohou přijít pečující osoby, nemocní, pozůstalí a další lidé, kterým hospic slouží. „Snažili jsme se proto vytvořit prostor, kde se budou cítit dobře a budou moci otevírat pro ně citlivá témata a problémy či otázky, které je tíží,“ informovala asistentka pro fundraising a PR Radka Besedová.

„Poradce pro pozůstalé je kvalifikovaný pracovník, který samostatně a systematicky pod dohledem supervizora doprovází klienty prostřednictvím terapeutického vztahu vytvořeného v průběhu umírání jim blízké osoby. Také při přípravě pohřebních obřadů a při jejich práci se smutkem,“ vysvětlila.

Tuto funkci může vykonávat osoba se získanou profesní kvalifikací „Poradce pro pozůstalé“, nemusí mít speciální vysokoškolské vzdělání, ale musí znát potřeby umírajících a pozůstalých, musí je umět doprovázet a být na základě vlastních zkušeností se smrtí a s truchlením schopným průvodcem, který zmocňuje klienty, aby tento náročný proces zvládli.

„Když jsem přemýšlel, jaké čtení by se hodilo k této události slavnostního otevření poradenské místnosti hospice sv. Jiří, tak mi přišel na mysl příběh celného Zachea,“ řekl při slavnosti otec Metoděj. „To čtení nelíčí žádný mimořádný zázrak, nekřísí se v něm zesnulí, nenavrací se v něm zrak slepým či řeč němým. To ale neznamená, že v něm nedochází k uzdravení. Celný Zacheus, ať už byl jakýkoliv, touží dostat novou životní šanci – příležitost se změnit. Jeho touze můžeme rozumět o to více, že tehdejší celníci rozhodně neměli pověst bezúhonných mužů – což ostatně Zacheus i sám připouští, když říká: „Polovinu svého majetku rozdám chudým, a ošidil-li jsem někoho, vrátím mu to čtyřikrát.“

Celný Zacheus v tom krátkém příběhu setkání s Kristem dostal příležitost dorůst. Vrátit se k sobě samému, k životním okamžikům, na které třeba nebyl ani sám hrdý. Dostal příležitost znovu přinést požehnání, odpuštění a smíření do svého domu všem svým bližním. Kristus přitom neudělal nic mimořádného – nabídl Zacheovi „jen“ vlídné slovo, svou přítomnost a podporu věřit, že nikdy není pozdě. A o tom je vlastně i práce hospice svatého Jiří. Hospic nenabízí žádné viditelné zázraky. Zato ale nabízí svou přítomnost, blízkost, péči a bezpečí všem, kteří o to podobně jako Zacheus požádají. A to je to největší požehnání a dar zároveň. Lidé sem do hospice totiž nepřicházejí umírat, ale žít až do posledního okamžiku, žít nadějí a smyslem, že to skutečně podstatné trvá napříč všem nemocem a limitům, které jsou vlastní našemu životu.

Amen.“

Poradenské služby jsou poskytovány každé pracovní úterý od 14 do 18 hodin na adrese – Hospic Sv. Jiří, Svobody 520/3, Cheb.