Mimořádná zápůjčka ze sbírky Muzea Cheb

Roku 2011 byl na někdejším bojišti jedné z bitev Třicetileté války u města Lützen v německém spolkovém státě Sasko-Anhaltsko učiněn nález masového hrobu vojáků padlých v této srážce. V bitvě, jejíž hlavní část proběhla dne 16. listopadu 1632, a jíž se zúčastnilo asi 40-50.000 bojujících, se střetlo protestantské vojsko pod velením švédského krále Gustava Adolfa II. s katolickými oddíly vedenými tehdy již vážně nemocným císařským generalissimem Albrechtem z Valdštejna. Bitva neskončila jasným vítězstvím jedné ze stran, švédskému panovníku se však stala osudnou, když byl zastřelen nepřátelskými vojáky. Kromě Gustava Adolfa v bitvě nalezl smrt rovněž císařský generál Gottfried Heinrich Pappenheim a další vysoce postavení důstojníci – kromě nich pak asi 6.000 bezejmenných mužů. Ostat-ky 47 z nich byly při unikátní záchranné akci společně s několikatunovým blokem zeminy vyzdviženy z nově objeveného masového hrobu, převezeny do zemského muzea v Halle (Landesmuseum für Vorgeschichte Halle) a podrobeny důkladnému průzkumu zaměřenému mj. na určení věku, zdravotního stavu, příčiny úmrtí či geografického a etnického původu jednotlivých osob.

V letošním roce budou výsledky několikaletého výzkumu prezentovány v rámci výstavního projektu zemského muzea v Halle pod názvem „Krieg“ (Válka). Součástí rozsáhlé expozice věnované nejen bitvě u Lützenu, ale i archeologicky dokumentovaným počátkům násilných mezilidských konfliktů, bude – coby výstižné memento – i monumentální instalace kosterních pozůstatků ze zkoumaného hrobu. Švédské království pro tento výjimečný počin formou zápůjček mimořádně poskytuje objekty z vlastnictví Gustava Adolfa II., realizovány budou rovněž zápůjčky z jedenácti dalších evropských zemí včetně České republiky, již reprezentuje Muzeum Cheb.

 

Chebské muzeum k realizaci projektu „Krieg“ vedle spolupráce na přípravě doprovodné publikace přispívá exklusivní zápůjčkou souboru valdštejnian, který vytvoří důstojný protějšek švédské kolekci. Oba celky názorně představí osoby vůdců obou nepřátelských stran. Albrecht z Valdštejna bude na výstavě reprezentován čtyřmi předměty z osobního vlastnictví – rapírem (kordem), luxusním textilním límcem, párem vysokých bot a přenosnými plechovými kamínky – a dále dermoplastickým preparátem (vycpaninou) oblíbeného jezdeckého koně s neobvyklým žíhaným vzorem srsti. Náročný převoz těchto zápůjček Muzeum Cheb realizuje ve spolupráci s restaurátorským týmem organizátora a firmou Kunst-trans Praha.