Kraj podepíše se Saskem dohodu, která umožní přeshraniční zásahy záchranářů

Ještě před zimní lyžařskou sezonou začne platit připravené ujednání mezi Svobodným státem Sasko a Karlovarským, Ústeckým a Libereckým krajem. Zdejším i německým zdravotnickým záchranářům dovolí v nutných případech zasahovat i na opačné straně hranice. Dohodu projednala Rada Karlovarského kraje, krajské zastupitelstvo o ní rozhodne na říjnovém zasedání a slavnostní podpis všech zúčastněných stran se plánuje na 25. listopadu. OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ujednání vstoupí v platnost, než se v krušnohorských lyžařských střediscích naplno rozběhne provoz vyžadující plnou připravenost záchranářů. „Po dlouholetém snažení vyjednaná přeshraniční dohoda konečně zjednoduší zásahy posádek záchranné služby na území sousedního státu. Pro záchranáře se prakticky smazává hraniční linie mezi Českem a Saskem. Je v zájmu obou stran, aby se zlepšila a nevázla neodkladná péče o pacienty v česko-saském příhraničí, kde se rozvíjí cestovní ruch a vznikly nové skiareály,“ řekl náměstek hejtmana Jakub Pánik.

Očekává se, že výjezdy záchranářů na druhou stranu hranice budou spíš mimořádnou událostí. Například když záchranka zrovna nebude schopna na svém území okamžitě vyrazit do terénu, protože všechny její dostupné týmy právě zasahují u jiných případů. Podle nastavených pravidel smí druhou stranu o takový výjezd a poskytnutí neodkladné péče požádat jen zdravotnické operační středisko smluvního partnera. A to pouze tehdy, když zásah nemůže zajistit vlastními silami. Spolupráce se má týkat oblasti zhruba ve vzdálenosti do pěti kilometrů vzdušnou čarou od hranic.

Při sestavování ujednání se nejdéle diskutovalo o způsobu úhrady péče a o pojištění záchranné služby za škody způsobené na území sousedního státu. Protože se na obou stranách očekává přibližně stejný počet zásahů, dohodla se trojice českých krajů se Saskem na bezplatné spolupráci. Společná komise po patnácti měsících vyhodnotí náklady na kooperaci, a pokud zjistí rozdíly, navrhne opatření. Češi nebo Sasové mohou požádat o dodatečné zaplacení zásahu posádek. Kvůli škodám, které při zásahu v sousední zemi vzniknou, se musí zdravotnické záchranné služby dostatečně pojistit.

Rámcovou smlouvu mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby podepsali ministři zdravotnictví už v dubnu 2013. Pak smlouva musela projít vnitrostátním schvalovacím procesem – hlasovaly o ní obě komory Parlamentu ČR a podepsal ji prezident. Smlouva ukládá krajům povinnost uzavřít ujednání o spolupráci záchranářů, už s konkrétními podmínkami a pravidly.

Karlovarský kraj má jako jediný podepsat dvě podobné dohody – se Saskem a Bavorskem. Dohodou se Svobodným státem Bavorsko se budou krajští zastupitelé zabývat v roce 2016.