Chebský hrad hostil o víkendu Hospicfest

Benefiční hudební festival, který pořádal Hospic Sv. Jiří z Chebu a Domácí hospic Motýl ze Sokolova, se uskutečnil v sobotu 19. září na Chebském hradě.

Od 15 hodin se mohli návštěvníci festivalu seznámit s činností neziskových organizací: Český červený kříž Velká Hleďsebe a oblastní spolek Cheb, Farní charita Cheb
a Dobrovolnické centrum, Joker, Junák – středisko Dakota Cheb, Mateřské centrum Klubíčko, Nízkoprahové zařízení pro děti a mláděž „Pohoda“, Rokršti, Hospic Sv. Jiří, Domácí hospic Motýl, SOS dětská vesnička Karlovy Vary, Středisko Víteček, Royal Rangers a Kraslický Šnek. Kromě prezentace své činnosti měly organizace připravené různé workshopy jako malování hedvábných šátků, hlavolamy, uzlování, skládačky, malování odlitků ze sádry, vyrábění draků a další a hry pro děti.

Ale to nebylo na Hospicfestu zdaleka všechno, dalším doprovodným programem bylo malování na obličej, skákací hrad, střelba z luku a z kuše, výstava fotografií Barbory Rybové s názvem „Život je běh na dlouhou trať“, výstava obrázků Štěpánky Korchové, ukázka záchrany raněného z Černé věže a další.

Ve čtyři hodiny odpoledne se nám představilo Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Pohoda“ s tanečním vystoupením, pak následovala hra na didgeridoo v podání Davida Hakla.

Od pěti hodin mohli návštěvníci poslouchat písně Jarka Nohavici od kapely NaDen, dále následovala Najazzlá kapela P. R. z Kraslic, End of Scream z Hazlova a poslední kapelou byla chebská Le Bain de Maid.

Doufáme, že se Vám hospicový festival líbil i přes nepřízeň počasí. Bohužel akce
byla pro hospice ztrátová, ale doufáme, že i tak se další ročník uskuteční a sejdeme se příští rok znovu. Na závěr děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám pomohli s přípravou akce.

 

Alena Votavová a Radka Besedová, Hospic Sv. Jiří, o. p. s.

Jan Sebján, Domácí hospic Motýl