Za více než třetinu pracovních neschopností mohou tradičně nemoci dýchací soustavy

Z celkového počtu 866 152 ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti v prvním pololetí letošního roku se jednalo o 392 186 případů. Druhou nejčastější skupinou diagnóz, se kterou pojištěnci marodili, byly nemoci pohybové soustavy, a to v 143 045 případech. V této skupině onemocnění pak převažovaly nemoci páteře (94 417).OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Podle pololetních údajů České správy sociálního zařízení (ČSSZ) byly ve sledovaném období nejčastějším respiračním onemocněním akutní infekce dýchacích cest (311 487). Chřipka zapříčinila 61 875 dočasných pracovních neschopností (DPN) a byla nemocí s nejkratším průběhem trvání, v průměru její léčba trvala zhruba 13 dní. Přitom průměrná délka trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti byla zhruba 40 dní. K nemocem, které naopak vyžadují dlouhou léčbu, patří onkologická onemocnění (takřka 180 dní) či tuberkulóza (téměř 174 dní).

Tabulka: Dočasná pracovní neschopnost podle skupin diagnóz a pohlaví k 30. 6. 2015

Diagnóza Ukončené případy DPN Délka trvání 1 DPN
Počet Z toho Průměr Z toho
muži ženy muži ženy
Tuberkulóza 62 41 21 173,65 176,02 169,00
Zhoubné novotvary 6 517 3 154 3363 179,70 172,88 186,10
Nemoci duševní 20 137 7 129 13 008 94,49 85,12 99,63
Nemoci nervové soustavy 11 663 4 892 6 771 85,31 85,16 85,41
Nemoci oběhové soustavy 24 118 13 801 10 317 81,17 90,78 68,33
– hypertenze 6 879 3 929 2 950 62,51 63,19 61,60
– ischemická choroba srdeční 3 199  2 576 623 129 133,92 108,62
– cévní nemoci mozku 1 443 953 490 162,58 165,76 156,40
– jiné nemoci oběhové soustavy 12 597 6 343 6 254 69,90 79,07 60,59
Nemoci dýchací soustavy 392 186 180 295 211 891 15,74 15,26 16,15
– akutní infekce dýchacích cest 311 487 140 789 170 698 14,92 14,29 15,45
– chřipka 61 875 30 264 31 611 13,24 12,62 13,83
– chron. nemoci dolních dýchacích cest 7 442 3 335 4 107 42,53 46,43 39,36
– jiné nemoci dýchacích cest 11 382 5907 5475 34,01 34,22 33,79
Nemoci trávicí soustavy 53 153 28 504 24 649 31,60 32,55 30,51
Nemoci kůže 11 719 6 685 5 034 35,11 33,65 37,04
Nemoci pohybové soustavy 143 045 74 145 68 900 69,71 64,92 74,87
– nemoci páteře 94 417 48 340 46 077 66,55 61,35 72,01
– jiné nemoci pohybové soustavy 48 628 25 805 22 823 75,86 71,61 80,66
Nemoci moč. a pohl. soustavy 32 270 7 022 25 248 34,81 39,05 33,63
Těhotenství, porod, šestinedělí 19 128 0 19 128 107,35 0 107,35
Úrazy, otravy 88 324 57 719 30 605 54,15 53,01 56,30
Nemoci ostatní 63 830 25 460 38 370 40,02 32,13 45,26
Celkem 866 152 408 847 457 305 40,16 38,39 41,74

Informace za rok 2014: