V Lubech slavnostně odhalí památník obětem války

Odhalení pomníku padlým v 1. světové válce se  chystá v dnes již zaniklé obci Dürngrün, Výspa. Akce se uskuteční v sobotu 12. září v 11 hodin dopoledne. Obec Dürngrün zanikla vysídlením při vzniku hraničního pásma po 2. světové válce. Pomník byl v neudržovaném a  špatném stavu dlouhá léta na pastvině dobytka. Město Luby zakoupilo pozemek s pomníkem a po opravě i rekultivaci nejbližšího okolí tak vytvořilo důstojné pamětní místo. Více nám k chystané akci řekl kronikář města Luby Tomáš Lenc

 

Pomník se bude slavnostně odhalovat 12. září. Koho a kdy napadlo jej opravit?

Myšlenka na obnovu pomníku vznikla na podzim minulého roku, když jsem spolu s bývalým starostou města Luby procházel tímto místem. Místo je turisticky využívané a přišlo nám, že je škoda nechat pomník neudržovaný a zarostlý v křovinách a na okraji bažinaté pastviny. Naší myšlenku jsme přednesli na schůzi turistického oddílu TJ Strunal Luby a na městském zastupitelstvu. Zde jsme se setkali s velkou podporou  starostky Anity Černíkové a celým zastupitelstvem. Pomník ale ležel na soukromém pozemku a bylo nutné část pozemku vykoupit. Ten s velkou ochotou odprodal městu za symbolickou cenu jeho majitel p. Vynáhlovský. Samotné práce spojené s rekonstrukcí provedla kamenická firma z Nového Kostela. Prostranství u pomníku upravili členové turistického oddílu a Technické služby města Luby.

Jak náročná byla renovace?Archiv Tomáše Lence

Průběh renovace byl hladký díky podpoře všech výše jmenovaných. K pomníku jsme navíc nechali vyrobit česko – německou informační tabuli s historickými fotografiemi a textem o historii této již zaniklé obce. S tím nám velice pomohli pánové Phdr. Jaromír Boháč a Mudr. Roman Salamanczuk, autoři knihy Zmizelé Chebsko.

Pátral jste po osudu lidí, jejichž jména na pomníku jsou?

Pátrat po osudu lidí zkouším ve Vojenském historickém archivu v Praze i na internetu. Ale vzhledem k neúplnosti složek z 1. světové války je to časově náročné. Zatím se mi podařilo vypátrat pouze kusé informace o několika lidech. Většina padlých sloužila u 73. pěšího pluku v Chebu.

Není to ale jediný pomník, který se na Lubsku v poslední době renovoval

Ano, opravil jsem ještě jeden pomníček. Jedná se o pomníček připomínající tragickou událost, kdy sedláka z obce Výspa přejel vůz tažený koňmi a naložený obilím, muž na místě zemřel. Koně tehdy podle pamětníků vyplašily srnky vybíhající z lesa. Při obnově pomníku mi pomáhal opět Jan Kreuzinger a naše Technické služby. Pomníček se nachází na přístupové cestě do zaniklé obce Výspa. Další památník padlých v 1. světové válce je na lubském hřbitově a jeden v sousední obci Opatov. Možná někdy v budoucnu dojde i na jejich obnovu.

Jste kronikář města Luby. Listoval jste i starými kronikami? Našel jste tam nějakou zajímavost?

Staré kroniky jsem zatím příliš neprohlížel, protože se nachází v Okresním archivu v Chebu. Také jsou psané starým německým písmem „švabach“ a jsou pro mě téměř nečitelné. Několik kronik dochovaných po 2. světové válce však některé zajímavé informace obsahuje. Např. zmiňují návštěvu tehdejšího prezidenta republiky gen. Ludvíka Svobody ve zdejším závodě Cremona.