Revitalizace místo konzervace, život místo muzea

Františkánský kostel Zvěstování Panny Marie v Chebu hostí od soboty 5. září unikátní výstavu studentů architektury pražského ČVUT s názvem CHEB – VIZE 2015. Pod vedením architektů Borise Redčenkova a Vítězslava Dandy zpracovávali studie na téma „Obraz vnitřního města očima studentů“.

„Výstava prezentuje 20 prací, které vznikly v průběhu zimního semestru 2014 /2015, a dalších 9 návrhů, zpracovaných o semestr později v úrovni diplomních projektů. Společným tématem se stalo historické jádro města Chebu,“ uvedl k výstavě Boris Redčenkov. „Zadáním bylo na základě analýzy redefinovat veřejný prostor, s cílem dotvořit obraz vnitřního města, které prošlo po 2. světové válce dramatickým vývojem.“

Konečným výsledkem měly být obrazy konkrétních míst, které by mohly iniciovat diskuzi, ukázat potenciál místa či možnosti zástavby. „Společným znakem všech návrhů je pak snaha o uchopení kontextu, reakce na strukturu, měřítko místa. Jde o současný architektonický jazyk, který se inspiruje historií a nechce být pouze její citací,“ uzavřel.

 

Podívejte se na práce studentů z výstavy z minulého roku CHEB – VIZE 2014