Lidé z hazlovské PATY vyměnili samotu za moderní domky v Aši

Karlovarský kraj nechal vybudovat nové bydlení pro obyvatele Domova pro osoby se zdravotním postižením PATA v Hazlově. Celkem 6 dětí a 12 dospělých klientů se během prázdnin přestěhovalo do nově vybudovaných domků v Jiráskově ulici v Aši. Budou tak moci žít jako jejich vrstevníci a postupně zvládat činnosti, které přináší život mimo zdi ústavní péče.

​Kraj tak završí další etapu transformace tohoto pobytového zařízení pro poskytování sociálních služeb, na jejíž financování využil finanční prostředky z Integrovaného operačního programu v rámci projektu s názvem „Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace“. „V nových domcích bydlí celkem 18 lidí se zdravotním postižením, kteří potřebují nepřetržitou péči. Postupně se budou učit novým dovednostem a návykům pod vedením zkušených sociálních pracovníků,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Miloslav Čermák a dodal, že celkové náklady na realizaci této etapy projektu činily 31,7 milionu korun.

Do současnosti nechal Karlovarský kraj v první části projektu zrekonstruovat rodinný dům v Krásné, kde bydlí čtyři lidé a byt v Aši využívaný třemi klienty. Od ledna loňského roku je čtrnácti bývalým klientům hazlovské PATY poskytována služba chráněné bydlení v bytech v Aši a domku v Krásné a od loňského září, také patnácti klientům v nájemních bytech v Chebu.„ Nyní je ve třech domácnostech v Jiráskově ulici poskytována sociální služba Domov pro osoby se zdravotním postižením, která byla dříve zajišťována v budově bývalého kojeneckého ústavu v Neumannově ulici v Aši. Jedná se o službu pro dětské klienty a klienty s nejtěžším postižením a nejvyšší potřebnou mírou podpory. Stěhování takového pracoviště není jednoduchá záležitost, a tak bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům i klientům za trpělivost nadšení a osobní nasazení. V nových domácnostech bydlíme teprve necelé dva týdny, tak je předčasné nějak významně hodnotit spokojenost s novým prostředím. Ale ze současných reakcí lze dovodit, že dobře připravený projekt a služba bude úspěšně fungovat,“ uvedl ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením PATA Hazlov Daniel Lindenberg.

Nové bydlení pro 18 klientů PATY Hazlov a průběh projektu transformace oceňuje také starosta města Aš a náměstek hejtmana Karlovarského kraje Dalibor Blažek: „Jsem rád, že se město Aš aktivně zapojilo do projektu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením a že mohu konstatovat naplňování cílů, které Karlovarský kraj na začátku deklaroval. Na krásných nových domcích pro postižené děti i dospělé je vidět, že bylo od prvních čar projektu myšleno hlavně na budoucí uživatele. Domnívám se, že tak příjemné prostředí bezprostředně propojené s přírodou nemá na Ašsku obdobu.“