Kam na výlet? Třeba do papírny do Doubravy u Aše

Památkově chráněný areál bývalé papírny v Doubravě u Aše rozhodně stojí za vidění. Jedná se o památku z počátku 17. století. Tvoří ji základy budovy papírny, vodního náhonu, kamenného mlecího kola a kamenné nádrže holandru s několika míchacími nádržemi. Ale to není to jediné, co Doubrava nabízí.

„S obnovou Papírny se začalo v roce 2012, kdy došlo k vyřezání křovisek, pokácení stromů a opatrným vyndáním pařezů. O rok později byly pod dohledem památkářů odhaleny základy budovy s podlahami a zbytky zdiva. V roce 2014 se na papírně udály největší změny, které umožnilo financování prací v rámci společného projektu s Bad Elsterem,“ řekl mluvčí ašské radnice Milan Vrbata. „Dále byly částečnou dostavbou zdiva zvýrazněny obrysy základů budovy, nedaleká malá vodní elektrárna dostala nový kabát. Masivní rám zpevnil její střechu, takže elektrárna nyní slouží také jako vyhlídka do malebného údolí Bílého Halštrova,“ dodal mluvčí

V roce letošním práce pokračovaly dozděním dalšího zdiva, což umožnilo upevnění několika zde objevených portálů a okenních ostění. Do areálu se vrátily některé předměty – kamenné vany a holendr (velká uzavřená káď s těžkým dřevěným válcem), kdysi zachráněný pracovníky ašského muzea. Obnovena byla také technická místnost, kde výroba papíru skutečně probíhala. Doplněno o informační cedule vzniklo tak turisticky zajímavé místo, které připomíná papírenskou minulost doubravské manufaktury a celého Ašska.

Z Aše bude cesta trvat autem asi tak čtvrt hodiny a cyklistům přibližně třičtvrtě hodiny. Pro pěší vede z Aše do Doubravy turistická cesta, o které se říká, že je jednou z nejkrásnějších na Ašsku. Jedná se o stezku značenou žlutou značkou, která začíná na rozcestí pod rozhlednou na Háji, a vede podél řeky Bílý Halštrov.

Do Doubravy se ale jezdí také pro vodu z pramene, který byl v roce 2009 vysvěcen pravoslavným arcibiskupem, metropolitou Kryštofem, a přejmenován na Pramen století.