Záchranáři mají zelenou! Mohou zasahovat i za hranicemi

Zdravotničtí záchranáři Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje budou moci ve spolupráci se svými saskými kolegy zasahovat podle potřeby i na německé straně společného příhraničí. Stejně tak Sasové budou moci vyjet na českou stranu, pokud čeští záchranáři nebudou moci soustředit do některé z našich oblastí vlastní síly a prostředky. Na jednání v Ústí nad Labem se dnes na tom domluvili zástupci Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje s představiteli saského ministerstva vnitra. Podobná dohoda by měla vzniknout i s Bavorskem.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Za Karlovarský kraj se setkání zúčastnil náměstek hejtmana Jakub Pánik: „Završili jsme dlouholetou snahu o to, aby zdravotničtí záchranáři mohli zasahovat na území sousedního státu v případě, že tamní záchranka nebude moci zásah provést vlastními silami. Je to aktuální zejména v tomto období, kdy se rozvíjí cestovní ruch v Krušných horách, otevřely se nové skiareály, které se plní nejen českými, ale také německými lyžaři a turisty. To také znamená větší četnost výjezdů záchranky. Jde o první přeshraniční spolupráci tohoto druhu, proto jsem rád, že je u toho právě náš kraj, jenž finišuje na přípravě podpisu společného dokumentu. Ten potvrdí spolupráci zdravotnických záchranářů na naší a saské straně,“ uvedl.

Dokument by měl být schválen v orgánech Karlovarského kraje do konce září, během října se pak plánuje oficiální podpis všech zúčastněných stran. „Byli bychom rádi, kdyby se podařilo proces uzavřít tak, aby byla společná dohoda platná už před zahájením příští zimní sezóny,“ upřesnil náměstek. Zároveň zdůraznil, že dohoda bude platit výhradně pro případ, kdy čeští nebo němečtí zdravotničtí záchranáři skutečně nebudou mít v době zásahu možnost vyjet k člověku v ohrožení života, protože budou v téže době zasahovat jinde. „O tom, zda má k nahlášenému případu vyjet česká či saská záchranka, budou společně rozhodovat operační střediska, která posoudí, zda se někdo jen nesnaží testovat například dojezdovou dobu přeshraniční posádky. Spolupráce se bude týkat příhraničí zhruba ve vzdálenosti do pěti kilometrů vzdušnou čarou od hranic,“ dodal Pánik.

Po patnácti měsících od podpisu smlouvy se znovu sejde pracovní skupina zainteresovaných regionů z obou zemí, aby posoudila fungování systému, a také to, zda nevznikají ekonomické požadavky vyplývající z rozdílu úhrad výkonů v českých a saských nemocnicích.  Zároveň s uzavřením dohody našich regionů se Saskem by měla být uzavřena obdobná spolupráce Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje s Bavorskem.