Ocenění si odnesla i ředitelka chebského hospice

Ceny „Osobnost neziskového sektoru Karlovarského kraje“ již znají své majitele. Asociace nestátních neziskových organizací Karlovarského kraje je předávala předposlední květnový pátek a svého oceněného má také chebský region. Porota  ocenila práci Aleny Votavové, ředitelky chebského Hospice Sv. Jiří. 

Cena je určena všem, kteří ve svých neziskových organizacích dosahují jedinečných výsledků nejen ve své profesi, ale mnohdy se i nad rámec svých povinností aktivně podílejí na veřejném životě. Bez jejich obětavosti si nelze představit péči o seniory, práci s dětmi, činnost v kulturní oblasti i sportu.  Svou prací přispívají ke zlepšení rozvoje našeho kraje. Nejde přitom pouze o známé a úspěšné osobnosti, ale především o obyčejné obyvatele, o jejichž smysluplných a nezištných aktivitách nemají často média ani veřejnost tušení.

Do letošního ročníku bylo nominováno celkem 9 osobností z nejrůznějších odvětví neziskového sektoru. Odborná porota vybrala tři nominované a ocenění si při slavnostním vyhlášení v Městském kulturním domě odnesl Jiří Schierl, PmMr. Josef Paroulek a Alena Votavová, DiS.

Záštitu nad akcí cenou převzal náměstek hejtmana Karlovarského kraje Bc. Miloslav Čermák.

Nominovaní:

Bc. Božena Vávrová z organizace Český svaz žen za dlouhodobou práci pro spolek v organizační a programové činnosti.

Jan Valentovič z ČZSÚS, ZO 1 Cheb za dlouholetou práci při organizování zahrádkářských výstav.

Jiří Schierl za dlouholeté vedení Občanského sdružení Pod střechou, které se zabývá péči o poutní místo v bývalých Skokách u Žlutic.

PhMr. Josef Paroulek in memoriam za Sokolskou župu Karlovarskou za celožitovní přínos hnutí.

Alena Votavová, DiS. z Hospice Sv. Jiří v Chebu, o. p. s. za osobní přínos pro rozvoj hospicové a paliativní péče v Západních Čechách.

Bc. Petr Končel z Centra pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. za vybudování sítěpomoci.

Zdeněk Matoušek za 60 let nepřetržité práce pro SDH Kynšperk nad Ohří.

Pavlína Štyndlová z farmy KOZODOJ za péči o rozvoj dětí a mládeže ve vztahu k environmentální výchově.