Na co si dát pozor při změně zdravotní pojišťovny

Od 1. ledna letošního roku došlo k některým změnám týkajícím se zdravotního pojištění. Nemusíte se bát, nejedná se o zvýšení pojistných částek, ale například o povinnosti lékařů zveřejňovat, se kterými zdravotními pojišťovnami mají uzavřené smlouvy. Chcete změnit zdravotní pojišťovnu? Jak na to a podle čeho se rozhodovat?a hot

Dvě otázky už vyřešil stát za vás: jestli se pojistit a za kolik. „Nehledě na to, zda zdravotní pojištění chcete, mít ho musíte. Platby jsou stanoveny formou daně, neplatíte tedy podle rizika a potřeb, ale podle výše příjmu. Na vašem svobodném rozhodnutí tak zůstává jen výběr jedné ze sedmi zdravotních pojišťoven,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

I tak se ale najdou důvody, proč vybírat. Prvořadé je pokrytí, respektive síť lékařů, se kterými má daná zdravotní pojišťovna smlouvu. Pokud totiž přijdete za lékařem, který není smluvním partnerem vámi zvolené pojišťovny, a necháte se ošetřit, budete muset zaplatit přímo na místě. Výjimku tvoří jen akutní ošetření. „Na dostupnost smluvních zařízení pamatujte, pokud vám někdo nabízí změnu pojišťovny a argumentuje pěknými bonusy. Je třeba si uvědomit, o jaké částky jde ve zdravotní péči, kolik korun měsíčně odvádíte, a nenechat se jednoduše opít službami za několik stokorun ročně,“ upozorňuje Lukáš Zelený.

Zdravotní pojišťovnu můžete změnit pouze jednou za rok. Změna proběhne k 1. lednu následujícího roku, požádat o ni však musíte nejpozději do 30. června probíhajícího roku. Pro přechod k nové pojišťovně musíte vyplnit a podepsat papírovou přihlášku, elektronické formuláře ji nemohou nahradit. Osoby samostatně výdělečně činné dokládají také potvrzení o výši záloh hrazených předchozí zdravotní pojišťovně. Osoby, za které platí pojištění stát, prokazují nárok na zařazení do příslušné kategorie – například student, penzista a podobně. Po splnění všech uvedených povinností vás nová pojišťovna odhlásí u té minulé a dostanete novou kartičku pojištěnce. Tu noste vždy při sobě, je to jediný platný doklad o pojištění. O změně nezapomeňte říct svým lékařům a samozřejmě zaměstnavateli, aby platil na správný účet.

Smlouvy zdravotních pojišťoven se zdravotnickými zařízeními byly do konce minulého roku často těžko k nalezení. Snadno se vám tak mohlo stát, že jste navštívili lékaře, aniž jste věděli, zda má smlouvu s vaší pojišťovnou, tedy zda budete či nebudete muset platit na místě za neakutní ošetření. „To už je od ledna letošního roku minulostí a každý si dnes může na internetu dohledat smlouvy, jejich zveřejňování je pro zdravotní pojišťovny povinné. Rovněž lékaři by měli mít v čekárně vývěsku oznamující, se kterými pojišťovnami mají uzavřené smlouvy. Pokud ji tam nevidíte, nestyďte se zeptat,“ doporučuje Lukáš Zelený.