Práce se z knihovny přesunuly před knihovnu

Na nový chodník se mohou těšit čtenáři chebské městské knihovny. Upravené bude i hlavní schodiště, kde dojde k úpravě posledního schodu „neschodu“. Další práce jsou naplánovány do prázdnin.

„V areálu hlavní budovy Městské knihovny v Chebu se bude krášlit chodník od branky ke schodišti. Práce, které provede společnost CHETES, si vyžádají dočasnou změnu přístupu do secesní vily – branou z Hradební ulice k zadnímu vchodu,“ informuje Martina Kuželová, ředitelka Městské knihovny Cheb. Asfaltový povrch nahradí dlažba.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Omezení kolem stavby bude využito i k úpravě posledního schodu před hlavním vchodem, který dělá potíže nejen čtenářům se sníženou pohyblivostí.“

Původně mělo být hotovo do Velikonoc, nakonec se práce ale protáhnou.

„Poručit větru, dešti ještě stále nedokážeme, a tak snad čtenáři přijmou s pochopením zprávu, že se práce u hlavní knihovny s avizovaným finišem do Velikonoc ještě o několik dnů zdrží,“ dodává ředitelka.

Do letních prázdnin pak je v plánu nový plot v souladu s požadavky památkářů a ovšem i úprava zeleně.

V knihovně se za poslední roky pracuje velmi intenzivně:

2014

Chodba secesní vily se díky výmalbě, restaurátorským opravám dekorů a fládrování dveří vrátila do původní podoby – včetně znovuosazení desky připomínající velkorysost zakladatele knihovny, přesunuté za minulého režimu do sklepa.

2013

Na práce v předcházejícím roce navázala oprava fasády.

2012

V secesní budově knihovny byla realizována rekonstrukce oken a vchodových dveří.

2011

Proběhly oslavy 100 let otevření veřejné knihovny ve městě Cheb a 65 let činnosti české knihovny. Bylo zrekonstruováno oddělení pro děti a dokončeno vložení celého knihovního fondu do počítačů.

2010 

Rekonstruována studovna a čítárna, kde bylo vyměněno zařízení a oddělen prostor pro studium. Ministerstvo kultury zapsalo budovu knihovny Obrněné brigády 1 do seznamu kulturních památek ČR.

2009 

Dne 1.9. spuštěn automatizovaný provoz v oddělení pro dospělé čtenáře, knihovna již byla kompletně automatizovaná. Půjčovna pro dospělé prošla rekonstrukcí, byla vybavena novým nábytkem a počítači.