Revitalizace potoka v Rájově získala ocenění

Vodohospodářská stavba roku 2014 – to je titul, který putuje do Rájova u Mariánských Lázní. Podnik Povodí Ohře cenu získal za revitalizaci tamního vodního toku.rajov - foto Povodí Ohře

„Revitalizací vodního toku v Rájově u Mariánských Lázní bylo vytvořeno nové otevřené koryto, do kterého byl převeden původně zatrubněný tok,“ informuje Jan Svejkovský, tiskový mluvčí Povodí Ohře. „V údolní nivě bylo vybudováno šest neprůtočných tůní a dvě tůně průtočné, sedimentační.“

Revitalizace přišla na necelé čtyři miliony korun a projekt byl spolufinancován z prostředků z Evropské unie.

Ocenění získala také společnost Chevak za skupinový projekt s názvem Chebsko – environmentální opatření, tedy za realizaci intenzifikace čistíren odpadních vod v Chebu a Mariánských Lázních, za výstavbu kanalizace pro odvedení odpadních vod z městské části Chebu – Švédského Vrchu a za zajištění rovnoměrného přečerpávání odpadních vod z Františkových Lázní na ČOV Cheb.

Ceny byly udělovány u příležitosti oslav Světového dne vody, a to v pražském Kongresovém centru. Zástupci vítězných projektů a realizačních firem převzali ocenění z rukou předsedy představenstva Svazu vodního hospodářství ČR Petra Kubaly, místopředsedy představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Miroslava Kyncla a náměstků ministrů zemědělství Aleše Kendíka a životního prostředí Bereniky Peštové.