České skautky a skauti změnili oficiální název organizace. Od 1. dubna 2015 se stejně jako před 100 lety jmenují „Junák – český skaut“

Největší výchovná organizace v ČR změnila k 1. dubna 2015 svůj název z Junák – svaz skautů a skautek ČR na Junák – český skaut, z. s. Ke změně názvu vedla jeho délka, ale také změna legislativy. Nový název schválil nejvyšší orgán Junáka,  XIV. valný sněm, který se konal minulý rok v Litomyšli.hotová a

„Jakkoli je změna názvu změnou nezanedbatelnou, nic ostatního se pro nás nemění. Junák zůstává i nadále největší výchovnou organizací u nás, která skrze svůj program a díky dobrovolnictví tisíců dospělých vedoucích všestranně rozvíjí děti a mladé lidi, kteří se společně a v souladu se skautskými myšlenkami snaží dělat svět kolem nás lepším.“ uvedl vedoucí skautského střediska Dakota Cheb Jan Bednář.

Více informací o skautském středisku Dakota Cheb a jeho fungování najdete na webových stránkách http://dakotacheb-skauting.webnode.cz/ nebo přímo kontaktujte Dakota@skaut.cz

Přehled historických změn názvu Junáka během více než 100 leté historie:
1912 – 1914 Junácký (skautský) odbor při Svazu českých spolků a přátel pro tělesnou výchovu mládeže

1914 – 1919 Junák – český skaut

1919 – 1935 Svaz junáků skautů Republiky Československé

1919 – 1935 Svaz Junáků Skautů a Skautek republiky Československé (zkráceně Svaz skautů)

1939 – 1940, 1968 – 1970 Junák – ústředí skautské výchovy

1945 – 1949 Československý Junák, svaz skautů a skautek

1945 – 1949, 1968 – 1970 Český Junák, Slovenský Junák, Československý Junák

1990 – 1993 Československý Junák – svaz skautů a skautek

1990 – 1992 Český a Slovenský skauting (federální sdružení)

1990 – 1992 Junák – svaz skautů a skautek

1990 – 1992 Český Junák – Svaz skautů a skautek

1993 – 2014 Junák – svaz skautů a skautek ČR

od 1.4.2015 Junák – český skaut, z. s.

Jakub Jestřáb,
Mediální zpravodaj střediska Dakota Cheb