Poputuje cena Gratias Tibi na Chebsko? Šance je!

Je mu teprve 18 let, studuje střední zdravotnickou školu, absolvoval kurz pro hospicové dobrovolníky, pomáhá s přípravami benefičních a osvětových akcí. Také je aktivním členem Červeného Kříže, kde se zúčastňuje kulturních, společenských i sportovních akcí, na kterých i zajišťuje zdravotnickou službu. Od roku 2004 je členem skautu, kde působí, jak ve výchově, tak i na organizačních funkcích. Stihne tolik aktivit, že je to k neuvěření. Řeč je Jakubovi Jestřábovi z Chebu, který je spolu s Renatou Matouškovou nominován na cenu Gratias Tibi. Tu vyhlašuje společnost Člověk v tísni a její program Jeden svět na školách.

Na tuto cenu Jakuba i Renatu nominovala chebská obecně prospěšná společnost Hospic sv. Jiří, která poskytuje služby nevyléčitelně nemocným. Právě tam totiž oba pracují bez nároku na jakoukoliv odměnu.

foto_6„Jakub Jestřáb i Renata Matoušková absolvovali kurz pro hospicové dobrovolníky a zapojili se i do pomoci s administrativou a do příprav benefičních a osvětových akcí jako je Františkolázeňská 24 hodinovka, Adventní koncert pro Hospic Sv. Jiří, Ozvěny Patafestu či Jarmark radosti,“ řekla ředitelka a koordinátorka Hospicu Sv. Jiří Alena Votavová. „Ale největší zásluhu mají na provozu ‚Hospicového bazárku‘, který vymysleli.“ V rámci něj se prodává dámské, pánské a dětské oblečení, ale i různé doplňky. „Oblečení získáváme od lidí, kteří už ho nepotřebují a je jim ho líto vyhodit. A tak ho nosí do hospice, kde ho dobrovolníci třídí a pak několikrát do roka uspořádají bazárek, kde si zájemci mohou věci koupit a zároveň tak pomoci dobré věci.“ Podle Aleny Votavové je dobrovolnictví obou mladých lidí příkladem i inspirací pro ostatní.

Díky Jakubovi a Renatě se tak v roce 2014 vybralo na provoz služeb Hospice Sv. Jiří celkem 45 738 korun, v roce 2015 je to už 3 825 korun.

A co na svoji nominaci říkala Renata s Jakubem? „Pokud bychom tuhle cenu získali, bylo by to ocenění celého našeho týmu. Byli bychom více vidět a mohli tak  motivovat další lidi, kteří by se mohli stát dobrovolníky,“ shodli se. „Rádi bychom poděkovali svým rodinám, díky kterým se můžeme dobrovolnickým aktivitám věnovat,“ dodali společně.foto_1

GRATIAS TIBI (v překladu „děkuji“) je cena, za občanskou aktivitu mladých lidí do 30 let, kteří pozitivně ovlivňují život ve společnosti. Iniciátorem a hlavním organizátorem ceny Gratias Tibi je společnost Člověk v tísni a její program Jeden svět na školách.

Laureáty ceny vybere porota, ve které zasednou zástupci partnerů ocenění, mediální partneři a laureáti minulého ročníku. Vítězové získají možnost seznámit se s životem a aktivitami mladých lidí v Norsku během cesty, kterou věnuje Velvyslanectví Norského království v ČR, nebo absolvují studijní cestu do Štrasburku organizovanou pod záštitou Evropského parlamentu.