Nejvíc pokut padlo za to, že se řidiči nepoutali

Policisté se  v týdnu zaměřili na řidiče, kteří se před jízdou posilnili alkoholem nebo drogami. Bezpečnostní akce se konala v celém Karlovarském kraji. Nejvíc pokut ale policisté udělili za to, že motoristé nebyli připoutáni a neměli svůj vůz v dobrém technickém stavu. 

Dopravne-bezpecnostni-akce„Celkem policisté zkontrolovali  310 vozidel,“ informovala Kateřina Krejčí, policejní tisková mluvčí. “ Celkem bylo zjištěno 98 přestupků, z toho 89 vyřízeno blokovou pokutou a 9 oznámeno na příslušný úřad,“ uvedla a potvrdila, že nejvíce pokut bylo uloženo za nepoužití bezpečnostních pásů, a to ve 38 případech. V dalších 22 případech bylo vozidlo v nevyhovujícím technickém stavu. „Pět řidičů porušilo povolenou rychlost, jeden motocyklista se dopustil přestupku a šest řidičů nepředložilo doklad o pojištění odpovědnosti,“ vyjmenovala. Navíc muži zákona objevili dva pachatele trestné činnosti. „A byl zjištěn jeden řidič, který požil před jízdu alkoholické nápoje, a jeden řidič návykové látky,“ dodala mluvčí.  (haf)