Ve Skalné se budou žáci učit o zemětřesení

Dozvědět se více informací o západočeských zemětřeseních a vyhaslých sopkách budou už brzy moci žáci na základní škole ve Skalné. Otevře se jim tam totiž jedinečné Geofyzikální centrum, které je první svého druhu v České republice. Hlavním cílem projektu je prohloubit znalosti školáků v technickém i přírodovědném oboru geofyziky.

Žáci totiž ve Skalné projevili o studium zemětřesení mimořádný zájem. Hlubší informace o geofyzice získají školáci formou kroužků, které se budou na základní škole konat. 

„To, že žáci této základní školy zájem o hlubší studium zemětřesení se prokázalo v roce 2016, když se otevíralo ve Skalné Geofyzikální muzeum. Žáci tehdy samostatně natočili reportážní video o projevech zemětřesení, jak je pociťují občané ve Skalné. Chceme jim tímto kroužkem dostat geofyziku pod kůži. Těchto odborníků je totiž v západních Čechách poměrně málo a tak si slibujeme i to, že některý z žáků u oboru zůstane a bude ho dále studovat a rozvíjet ať už na střední nebo vysoké škole a nakonec se stane i jedním z nás,“ sdělil seismolog Milan Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd, který centrum vymyslel.

Milan Brož

Projekt pro žáky vznikl ve spolupráci Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, spolu s městem Skalná a Karlovarským krajem.

„Projekt volně navazuje na jiný podobný, který jsme dokončili a který nesl název Cesta do nitra země a projekt zpřístupnění Goethovy štoly v Komorní hůrce,“ vysvětlil odborník.

V praxi se bude jednat o to, že studenti skalenské základní školy se budou pravidelně věnovat různým geofyzikálním měřením, zjišťování dat a podobně. Spolupracovat budou nejen s učitelem fyziky na základní škole, ale i s odborníky z Geofyzikálního ústavu.

„Děti budou chodit i ven do terénu, kde budou například zjišťovat vydatnost pramenů, budou pracovat i s georadarem, kterým se mapuje složení podloží a tak podobně,“ vysvětlil seismolog.

Žáci, kteří budou mít o kroužek zájem, získají od Geofyzikálního ústavu Akademie věd i notebooky, kde budou mít i přístup do geofyzikálního webu. Tam budou následně zadávat různá data.

„Školáci budou na web zadávat například makroseismická pozorování, což znamená, jaké fyzické účinky po zemětřesení ve svém okolí zaznamenali. Do makroseismicity spadají například  klepající se skleničky anebo i zvukové projevy zemětřesení. Budou si vést svůj deník, kam si jednotlivá pozorování zapisovat. Zabývat se budou i hydrologickými problémy lázní, jak chránit přírodní prameny a podobně,“ dodal Milan Brož.  

VID