Vyrazte do přírody! Za rostlinami a motýly na Upolínovou louku a Křížky

Přírodovědná vycházka do jednoho z nejhezčích a druhově nejbohatších koutů Slavkovského lesa je přichystána na sobotu 30. května. v 11. 30 hodin na naučné stezce na Upolínové louce pod Křížky. Průvodcem bude Přemysl Tájek  ze Správy CHKO.

Ilustrační foto:  U. Dugulin

Účastníci nahlédnou do národní přírodní památky Upolínová louka pod Křížky v době plného květu upolínů, ale i dalších vzácných rostlin. Pokochají se vřesovišti, suchými loukami a vegetací vázanou na hadcové skalky v národní přírodní památce Křížky. Bude-li slunečno, bude možno zhlédnout také některé ze zdejších vzácných druhů motýlů. Během vycházky se přítomní dozvědí také zajímavosti o invazních druzích rostlin v našem kraji a úskalích jejich likvidace. Kdo bude mít chuť, může se po skončení exkurze na chvíli aktivně zapojit do ochranářské práce (vykopávání lupiny i s kořeny).

 Sraz v 11:30 na naučné stezce na Upolínové louce pod Křížky (50°3’59″N, 12°44’47,5″E).

Doprava tam: autobus Mariánské Lázně (10:20) – Prameny (10:50) nebo individuálně.

Doprava zpět: autobus Prameny (14:35) – Mariánské Lázně (15:05) nebo individuálně.

Trasa: NPP Upolínová louka – NPP Křížky (délka cca 1 km plus 2 × 2,5 km cesta Prameny-Křížky, mírně náročná).

Kontakt: P. Tájek, tel.: 602 793 922

Poznámka: Nutné oblečení a obuv do terénu, nejlépe voděodolné. Pro dobrovolné pracovníky jsou vhodné i pracovní rukavice a motyka.