Rakovnická vánoční hra v Západočeském divadle

Návštěva Rakovnické vánoční hry v Západočeském divadle v Chebu navodí divákům tu pravou adventní atmosféru našich předků jako protiváhu k předvánočnímu shonu nablýskaných komerčních Vánoc. Lístky už jsou v prodeji, tak neváhejte.Divadlo Cheb M. Mráka

Foto: Fb Západočeského divadla Cheb- M. Mráka

Během adventu a o Vánocích se v českých kostelech už od dob středověku četl příběh o narození Ježíše Krista. Pro zvýšení účinku byl s oblibou i dramatizován a uváděn jako součást mše. Postupně ovšem do příběhu začaly pronikat světské prvky, a tak byla taková představení vykázána před kostel, kde se jich ujali učitelé a žáci, posléze i cechy a lidové drama bylo na světě.

Jedním z nejstarších dochovaných vánočních textů v našich zemích je Rakovnická lidová hra, kterou uváděli v 17. století jezuité ve své rezidenci v Chlumku u Luže ve východních Čechách. Bezmála dvě stě let pak hra čekala na své znovuobjevení v rakovnickém městském archivu, aby se ve 20. a 21. století stala s oblibou uváděnou připomínkou lidových tradic našich předků. Děj Rakovnické vánoční hry je prostý: V první části spolu rozmlouvají pastýři o ochraně svěřeného stáda a ve druhé se u jesliček dohadují se třemi králi, jestli je právě narozený Ježíšek pastýř nebo král. Spor nakonec rozsoudí anděl, který všem zvěstuje, že Ježíšek je pastýřem i králem a že před ním jsou si všichni rovni, pokud ovšem mají čisté srdce.

Nedílnou součástí lidových vánočních her je hudba a zpěv. Chebské divadlo proto uvádí Rakovnickou vánoční hru se známými i méně známými barokními koledami (Pastýři, nespěte, Padla rosa studená, Den přeslavný, aj.) v podání dětského pěveckého sboru ZUŠ Jindřicha Jindřicha pod vedením sbormistryně Evy Kůrkové.

Výtvarná stránka inscenace je inspirována lidovým folklórem, obrázky Josefa Lady či tradičními rodinnými betlémy. 

Rakovnická lidová hra

Režie: Zdeněk Bartoš

Hrají: David Beneš, Petr Németh, Pavel Richta, Pavel Marek, Jindřich Skopec, Michal Švarc, Radmila Urbanová

Premiéra: 30. listopadu v 17 hodin

Reprízy:  pátek 1. prosince v 19 hodin,

neděle 9. prosince v 15 a v 17 hodin,

neděle 16. prosince v 15 a v 17 hodin,

neděle 23. prosince v 15 hodin