Území nad přehradou čekají další úpravy

Území nad přehradou Skalka se v letošním roce dočká dalšího zatraktivnění. Dojde zde například k rozsáhlým parkovým úpravám, vybudování bezbariérové cesty od hráze přehrady na Kachní kámen nebo vzniku nové naučné stezky se zaměřením na geologii, vodstvo, přírodní zajímavosti i historii lokality. Území bývalé plovárny a dále k vyhlídce Egerwarte bude rovněž doplněno novým mobiliářem, řezy kamenů či pergolou.krajinka revvitalizace

„Navážeme na úpravy, které se zde dělaly v loňském roce, kdy došlo k vybudování sítě cest, přírodního bludiště a nové lávky nebo úpravám vyhlídky a jejího okolí. Tomuto území postupně vracíme charakter, jaký mělo v minulosti, kdy to bývala oblíbená vycházková a výletní zóna. Toto je další krok. Po Goethově lavičce a nedaleké pamětní desce s básníkovo reliéfem půjde o další připomínku toho, že se Goethe při návštěvách Chebu těmito místy spolu se svým přítelem, radou Grünerem často procházel. Nyní upravované území nad přehradou Skalka je v projektu pracovně nazváno jako Goethův naučný lesopark,“ uvedl místostarosta Michal Pospíšil. „V dalších letech pak chceme pokračovat dále směrem na resort Stein a Komorní hůrku.“

Realizace zmíněných úprav je součástí přeshraničního projektu nazvaného Brána do nitra Země, který je zaměřen na obnovu kulturního a přírodního dědictví s důrazem na geologii a vzdělávání. Partnery Chebu jsou přitom geologická společnost z bavorského Fichtelbergu a město Františkovy Lázně, které má v plánu úpravy přírodní rezervace Soos a Komorní hůrky. „V případě Chebu jsou celkové náklady přibližně 9,5 milionu korun. Přislíbená evropská dotace z programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Bavorskem by měla pokrýt 90 procent. Vedle stavebních úprav se počítá i s realizací dalších doplňkových aktivit. Půjde například o vzdělávací programy pro školy i veřejnost, tvorbu propagačních materiálů, workshopy nebo geologický průzkum dotčených území,“ doplnil místostarosta.

Ing. Tomáš Ivanič, redaktor Chebských radničních listů