Za devět měsíců letošního roku udělily OSSZ lidem na neschopence 2 850 postihů

Od ledna do září letošního roku zkontrolovali pověření pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) celkem 112 191 lidí na tzv. neschopence. K postihu za nedodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce došlo v 2 850 případech. Z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplývá, že nejvíce postihů bylo uděleno v Plzeňském kraji (361).peníze-1-na-web

Zkontrolován byl v průměru každý jedenáctý pojištěnec na tzv. neschopence. Sankci (postih) za nedodržování režimu představuje zkrácení nebo odejmutí nemocenského. Smyslem kontrol je především zajistit účelné čerpání nemocenského a dodržování zákonem stanovených pravidel.

Lidé, jimž lékař vystavil tzv. neschopenku, jsou zejména povinni dodržovat režim dočasně práce neschopného pojištěnce, sdělit ošetřujícímu lékaři platnou adresu místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti, označit byt a zvonek jmenovkou, prokázat se při kontrole průkazem totožnosti a dodržovat dobu vycházek, pokud jim je ošetřující lékař povolil. Vycházky mohou být povoleny nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně (v jednom či více časových úsecích), a to v době od 7 do 19 hodin.

Tabulka: Kontroly dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců 1. 1. – 30. 9. 2017

Kraj Početprovedených kontrol Početpostihů
Hl. město Praha 4 304 272
Jihočeský 5 259 76
Jihomoravský 13 471 275
Karlovarský 5 142 239
Královéhradecký 9 574 258
Liberecký 4 066 126
Moravskoslezský 14 871 317
Olomoucký 7 633 159
Pardubický 7 187 155
Plzeňský 12 116 361
Středočeský 11 249 156
Ústecký 8 263 198
Vysočina 5 012 110
Zlínský 4 044 148
Celkem ČR 112 191 2 850

Zdroj: ČSSZ