Už jen do konce června je možná výměna neplatných bankovek s úzkým stříbřitým proužkem

Poslední možnost výměny neplatných bankovek s úzkým stříbřitým proužkem na pokladnách všech komerčních bank na území České republiky se blíží. Naposledy tak bude možné učinit 30. června 2024. Následně bude výměna možná pouze na pokladnách České národní banky (ČNB), a to po neomezenou dobu.

Ilustrační foto

Platnost bankovek v nominálních hodnotách 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč a 2000 Kč vydaných v letech 1995 až 1999 s úzkým stříbřitým proužkem skončila k 30. červnu 2022. Od té doby je nelze používat k hotovostním platbám za zboží a služby. Během dvouletého přechodného období je však bylo, resp. stále je možné bez poplatku vyměnit na pokladnách všech bank nebo v ČNB. Od 1. července 2024 bude možné neplatné bankovky měnit už jen na pokladnách ČNB.

Foto: ČNB

Neplatné bankovky lze nejsnáze rozpoznat pomocí stříbřitého proužku, ochranného prvku, který vertikálně protíná bankovku. Tento proužek je v případě neplatných bankovek úzký a jeho barva se při naklopení nemění. Naproti tomu platné bankovky mají širší proužek, který při naklopení mění barvu z hnědofialové na zelenou. Rozdíly lze nalézt také v letopočtu vyobrazeném na lícní straně bankovky a některých dalších ochranných prvcích.

V oběhu stále zůstává více než 41 milionů kusů neplatných bankovek s úzkým stříbřitým proužkem, největší díl z nich tvoří stokoruny (20 milionů kusů) a po nich dvousetkoruny (13,5 milionů kusů). K výměně se nevrátilo ani 4,5 milionů kusů tisícikorun, 1,9 milionů kusů pětisetkorun a 1,1 milionu kusů dvoutisícikorun.

S výjimkou úvěrových institucí provádějících pokladní operace a ČNB není nikdo povinen přijímat nebo vyměňovat neplatné bankovky. Obchodníci proto nejsou povinni přijímat od zákazníků neplatné peníze jako úhradu za zboží a služby. Pokud jakákoli právnická osoba nebo směnárník neplatné bankovky z vlastní vůle přijmou, nesmí je už vrátit do oběhu.

Bankovky s nominálem 5000 Kč zůstávají v oběhu i nadále ve všech variantách, tedy jak s úzkým (vzor 1999), tak s širším (vzor 2009, vzor 2023) stříbřitým proužkem.

Další informace včetně infografiky ukazující, jak snadno poznat neplatné bankovky, lze nalézt na webu ČNB.

ČNB