Kraj podpoří projekty zaměřené na prevenci a bezpečnost

Systémová a cílená finanční podpora subjektů působících v oblasti prevence kriminality a závislostního chování, tak to je jedna z priorit Karlovarského kraje. V rámci dotačního programu, který je určen pro obce a neziskové organizace, kraj letos rozdělí 2 miliony korun. Podpořeno bude na 24 projektů.

Foto: KÚKK

„Naším cílem je prostřednictvím vyhlašovaného dotačního titulu přispět k zajištění stability, udržitelnosti a rozvoji preventivních aktivit v Karlovarském kraji. Dotace jsou určeny na projekty z oblasti bezpečnosti a prevence, které se zaměřují výhradně na potlačování sociálně patologických jevů a zvyšují pocit bezpečí našich občanů. Pro letošní rok jsme na tyto účely vyčlenili z rozpočtu kraje 2 miliony korun. I zde, jako u mnoha dalších dotačních titulů, přesáhly požadavky žadatelů stanovenou alokaci, a to o více než 1 milion korun,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Celkem bylo přijato 29 žádostí, z toho 16 žádostí přišlo od obcí a 13 žádostí podaly nestátní neziskové organizace. Maximální výše dotace, kterou bylo možné získat, činila 150 tisíc korun. Každý z žadatelů mohl podat až 2 žádosti najednou. Návrh na rozdělení dotací předložila vedení kraje Komise bezpečnosti a prevence kriminality Rady Karlovarského kraje. Mezi podpořenými projekty je například bezpečnostní balíček pro seniory a zdravotně postižené, který připravilo město Karlovy Vary. Kraslice zase využijí prostředky z programu na realizaci kurzu sebeobrany pro ženy a dívky. Díky podpoře kraje proběhne v Chebu školení pedagogického personálu, zaměstnanců škol a strážníků, kteří budou lépe připraveni na možnost napadení školy aktivním útočníkem. Spolek Světlo Kadaň pak s pomocí dotace připraví příměstské tábory zaměřené na zmírnění či odstranění projevů rizikového chování dětí, osvětu v oblasti efektivního řešení zátěžových a krizových situací a prevenci kriminogenních jevů.

KÚKK