Ochody stahují z prodeje nebezpečné kakao. Vrácení je možné i bez účtenky

Kávoviny akciová společnost, stahuje z důvodu preventivní ochrany spotřebitele z trhu Holandské kakao 100gramů. Vrácení je možné i bez účtenky. Na webových stránkách obchodu Kaufland zveřejnili podrobnosti o výroku: EAN: 8594000770336 s daty minimální trvanlivosti: 5.12.2024, 6.12.2024, 7.12.2024, 8.12.2024, 12.12.2024, 13.12.2024, 5.1.2025, 8.1.2025. 9.1.2025, 10.1.2025 a 30.1.2025. Kakao stahují z prodeje také další řetězce jako třeba Makro, Penny a další.

Foto: Kaufland

Ochod Kaufland uvedl na svých stránkách , že v rámci pravidelných kontrol a průběžných analýz u výrobce uvedené potraviny byl nalezen Ochratoxin A, jehož množství přesáhlo zákonný limit. Tento problém nebyl způsoben žádným z výrobních procesů v KÁVOVINY akciová společnost.

Kaufland okamžitě zareagoval a dotčený výrobek stáhl z prodeje. Výrobek je možné vrátit na všech prodejnách Kaufland. Kupní cena bude samozřejmě vrácena i bez předložení účtenky.

Dodavatel Kávoviny akciová společnost, se všem dotčeným omlouvá za způsobené nepříjemnosti.

Pro dotazy spotřebitelů je k dispozici telefonní linka dodavatele: +420 466 798 871 nebo email zakaznickalinka@kavoviny.cz

Společnost Makro Cash & Carry ČR s.r.o. přistoupila na základě informace od dodavatele ke stažení
uvedených výrobků z trhu. Ve vzorku výrobku bylo zjištěné nadlimitní množství mykotoxinu – ochratoxin, než povolují legislativní požadavky.
Výrobek není vhodný ke konzumaci a zdraví zákazníka je pro nás na prvním místě. Stažení se týká následujícího výrobku od dodavatele
KÁVOVINY AKCIOVÁ SPOLEČNOST:
Název artiklu DMT EAN
HOLANDSKÉ KAKAO 100g 12x 5.12.2024, 12.12.2024, 13.12.2024 8594000775256
HOLANDSKÉ KAKAO 100g 5.12.2024, 12.12.2024, 13.12.2024 8594000770336

Řetězec Billa upozorňuje, že z preventivních důvodů stahuje z prodeje výrobek HOLANDSKÉ KAKAO 100 G (DMT: 05.01.2025; 08.01.2025; 09.01.2025; 10.01.2025; 30.01.2025).

Ve výrobku společnosti KÁVOVINY akciová společnost došlo k překročení maximálního limitu ochratoxinu A. Při stahování z prodeje a následných krocích spolupracuje řetězec se SZPI.

Řetězec Tesco upozorňuje, že níže uvedené šarže výrobku, který jste mohli zakoupit v některé z provozoven společnosti Tesco Stores ČR a.s., nesplnily požadavky na zdravotní nezávadnost potravin (překročena maximální hladina ochratoxinu A nad zákonem stanovený limit), je možné tyto výrobky vrátit na oddělení informací.

Na základě řádně uplatněné reklamace Vám bude ihned vrácena kupní cena výrobku.

Název: Holandské kakao 100g

Datum minimální trvanlivosti: DMT 05.12.2024, DMT 13.12.2024

EAN: 8594000770336

Výrobce: KÁVOVINY akciová společnost

Společnost Tesco na základě informace od výrobce okamžitě stáhla z prodeje ve všech svých obchodních jednotkách v ČR výše uvedený výrobek.