Inspektoři varují před chlazeným kuřecím masem z dovozu, obsahuje salmonelu

Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) varují spotřebitele před nebezpečnou potravinou. Jedná se o chlazený kuřecí prsní řízek, šarže: 23313202,chov a porážka: Ukrajina, veterinární identifikační označení: SK10094 ES, zpracováno na: Slovensko, Výrobce: WE Trade s.r.o., Hlavná 1088, 925 03 Horné Saliby, Slovensko.

Foto: SZPI

Inspektoři SZPI vzorek odebrali v provozovně Penny Market s.r.o., Rooseveltova 520/100, 779 00 Olomouc

Laboratorní rozbor potvrdil v uvedené šarži potraviny přítomnost bakterií rodu Salmonella Infantis, které jsou původcem onemocnění salmonelóza.

„Vzhledem ke skutečnosti, že předmětný výrobek byl označen údajem Spotřebujte do: 11.08.2023, v tržní síti se již nenachází. SZPI však důrazně doporučuje všem spotřebitelům, kteří by mohli mít výrobek doma v zamrazeném stavu, aby jej nekonzumovali. Případné zmrazení nemá na bakteriální kontaminaci prakticky žádný vliv,“ informoval tiskový mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

Notifikaci o zjištění nevyhovující potraviny SZPI vložila do evropského systému rychlého varování pro potraviny (RASFF).

Potravina byla odebrána v rámci plánované mimořádné mikrobiologické kontroly SZPI.

S kontrolovanou osobou Potravinářská inspekce zahájí správní řízení o uložení pokuty.

O zjištění podobného charakteru informovala SZPI v TZ dne 22. 8. 2023 a TZ dne 12. 7. 2023.