Startuje příjem žádostí o kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti

Od pondělí 14. srpna mohou nízkopříjmové domácnosti v Karlovarském kraji podat elektronickou žádost o dotaci na výměnu starého emisně nevyhovujícího kotle. V rámci této výzvy je možné jej vyměnit za kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo. Zájemci mohou žádost podat během celého roku až do 30. srpna 2024.

Ilustrační foto

„Příjem žádostí bude probíhat elektronickou formou prostřednictvím dotačního portálu Karlovarského kraje, kde se žadatel zaregistruje. Následně musí žádost doplnit o povinné přílohy včetně fotodokumentace starého kotle a do 10 dnů ji podepsanou doručit na krajský úřad pomocí datové schránky, poštou nebo osobně,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Dalibor Blažek.

Způsobilým žadatelem je majitel nebo spolumajitel příslušné nemovitosti (rodinný dům, bytová jednotka v bytovém domě nebo trvale obývaná stavba pro rodinnou rekreaci), který v této nemovitosti trvale bydlí a zároveň splňuje alespoň jednu z podmínek nízkopříjmové domácnosti:

  • Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně;
  • Žadatel či některý člen v domácnosti v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení (nemusel ho ale pobírat celou dobu).

V případě pořízení kotle na biomasu s ručním či automatickým přikládáním bude možné získat nejvýše 130 tisíc korun, u tepelného čerpadla se jedná o maximální částku 180 tisíc korun. Výše dotace je maximálně 95 % z celkových způsobilých nákladů.

„V tomto programu máme alokováno přibližně 29 milionů korun, které podle našeho předpokladu uspokojí asi 200 zájemců. Vzhledem k tomu, že je dotace určená nízkopříjmovým občanům, bude možnost poskytnout jim předem zálohu ve výši 60 % přiznané dotace, aby na finanční podporu dosáhli také lidé, kteří v tuto chvíli nemají našetřenou plnou částku nutnou k realizaci,“ doplnil náměstek hejtmana Dalibor Blažek.

Podrobné informace včetně kontaktů na úředníky, kteří zájemcům zodpoví veškeré dotazy nebo pomohou s vyplněním žádosti, najdete na krajském webu.

Zdroj: KÚKK