Na hydrobiologické vycházce se účastníci dozvědí zajímavosti ze života pod vodní hladinou

Na hydrobiologické vycházce se účastníci dozvědí zajímavosti života pod vodní hladinou na vodních nádržích PR U Sedmi rybníků. Akce se uskuteční v sobotu 29. července od 10 hodin. Sraz zájemců bude u vstupu na křižovatce cest k PR U Sedmi rybníků (Vojtanov) (50°9’36″N, 12°20’47″E). Průvodci budou Ing. Jiří Sikora (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les) a Ing. Marek Baxa, Ph.D. (ENKI, o. p. s.).

Foto: Archiv organizátorů

Účastníci se dozvědí informace o rybách a vodním planktonu, mikroskopických živočiších žijících ve vodě. Zájemci se projdou kolem vodních ploch a zúčastní se odběru vzorků v terénu. Přichystána bude i praktická ukázka měření v ukazatelů vodního prostředí. Na navštívených nádržích budou moci přítomní lovit vzorky planktonu, případně ryb, a rámcově zhodnotí jejich ekologický stav. Při teplém počasí možnost cachtání v mělkých rybnících i pro děti (vstup na vlastní nebezpečí za doprovodu rodičů).

Doprava tam a zpět: Pouze individuálně (příjezd autem odbočením ze silnice Františkovy Lázně, Seníky – Starý Rybník). Na místě možnost parkování osobních aut u zpevněné štěrkové cesty k rybníkům poblíž informačního panelu.

Trasa: Od parkovacího místa (srazu) do PR U Sedmi rybníků (celková délka do 3 km, nenáročné, většinou pohyb po cestách a hrázích, ale místy mokré stanoviště či prostup mokřadní vegetací).

Kontakt: J. Sikora, tel.: 702 004 954

Poznámka: Je nutné oblečení a obuv do terénu, dále svačinu a dostatek tekutin. Partnerem akce je Projekt RAGO, ENKI, o. p. s.