Oprava dálnice D6 mezi Karlovými Vary a Sokolovem byla dokončena

Oprava dálnice D6 mezi Karlovými Vary a Sokolovem byla dokončena ve čtvrtek 8. června. Hlavní náplní stavby byla výměna vrchní asfaltové vrstvy, která byla provedena zejména z důvodu pravidelné údržby a prodloužení životnosti spodních vrstev konstrukce dálnice. V místech největšího poškození došlo i k výměně ložné vrstvy.

Foto: ŘSD

„Dokončili jsme opravu téměř sedm kilometrů dlouhého úseku dálnice D6 v km 129,9 – 136,8 mezi Karlovými Vary a Sokolovem,“ informovala tisková mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Dana Zikešová. „Místo je opět plně průjezdné v obou jízdních pásech včetně všech sjezdů a nájezdů na dálnici. Ve finále jsme zhotovili vodorovné dopravní značení v barvě a nyní probíhají dokončovací práce na přejezdových místech ve středovém dělícím pásu,“ uvedla s tím, že na základě provedené pasportizace jsme zjistili několik typů viditelných trhlin ve velikém rozsahu, které mají vliv na trvanlivost obrusné vrstvy, únosnost vozovky a její životnost. Z ekonomické stránky byla proto výměna vrchní obrusné vrstvy adekvátní. V případě, že by se s opravou otálelo, došlo by do budoucna i k degradaci ložné vrstvy, a tím pádem i finančně náročnější opravě.

Stavba dále řešila pročištění odvodnění dálnice, opravu dotčeného mostu, odstranění bezpečnostních rizik a změnu šířky jednotlivých jízdních pruhů, dle nových nařízení, kdy dojde k rozšíření zpevněné krajnice z důvodu bezpečnějšího odstavení vozidla u svodidel.

Zhotovitelem opravy za 120 mil. Kč bez DPH je společnost Silnice Group a. s.