Meteorologové vydali výstrahu před zvýšeným rizikem vzniku požárů. Výstraha je v platnosti do odvolání

Meteorologové vydali výstrahu před zvýšeným rizikem vzniku požárů. Informace je platná až do odvolání. Vzhledem k suchému slunečnému počasí s nedostatkem srážek bude postupně narůstat nebezpečí vzniku požárů.

Ilustrační foto Pixabay

V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.