V GAVU chystají přednášku z cyklu Dějin skla

Galerie výtvarného umění v Chebu zve na úvodní přednášku Jana Mergla z cyklu Dějiny skla. Akce se uskuteční ve středu 24. května v 17 hodin. České sklo je považováno za náš nejvýznamnější příspěvek k dějinám světového uměleckého řemesla.

Foto: GAVU Cheb

Cyklus přednášek věnovaný jeho historickému vývoji se zaměří na jeho vrcholná období. Úvodní přednáška bude sledovat sklářskou tvorbu doby pozdní renesance a období baroku. Nejdříve se soustředí na emaily malované sklo ze závěru 16. století, následně prostřednictvím vybraných ukázek přiblíží vývoj barokního skla od jeho počátků po vrcholné práce z počátku 18. století. PhDr. Jan Mergl, Ph.D. působí jako vedoucí sbírky skla, keramiky a porcelánu v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze a zároveň přednáší dějiny užitého umění na Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze. 

Zdroj: GAVU Cheb