Vedení Aše jednalo bezpečnostní situaci ve městě

V Aši se konala pravidelná schůzka vedení města s Policí ČR a Městskou policií Aš. Byl konstatován nárůst majetkové kriminality v posledním období. Dva podezřelé ze spáchání sérií krádeží, vloupání či porušování domovní svobody se policii podařilo odhalit – nyní jsou ve vyšetřovací vazbě.

Foto: Město Aš

Policie byla posílena o několik uniformovaných příslušníků z jiných útvarů, posílena byla také služba kriminální policie k objasnění případů z posledních doby.

Nejpalčivějším problémem v bezpečnostní oblasti se v současné době jeví zájem pachatelů o zahrady a stavby v zahrádkářských koloniích. Policie znovu apeluje na majitele, aby si svůj majetek v maximální míře zabezpečili.

Že se to tak neděje, dokládá jeden ze shora uvedených případů, kdy pachatel série krádeží vnikal převážně do neuzamčených domů či dalších objektů.

Druhé jednání absolvovalo vedené města s Mgr. Robertem Pisárem, radním Karlovarského kraje pro oblast sociální péče, a Mgr. Janou Petrůjovou, vedoucí oddělení sociálních věcí KÚ KV kraje. Tomuto setkání předcházela schůzka s hejtmanem Karlovarského kraje, Ing. Petrem Kulhánkem, se kterým o problematice sociálního začleňování jednal starosta Aše před několika dny.

Zatímco vedení ašské radnice má za to, že by měly nastat celkové systémové změny, v přístupu k integraci nepřizpůsobivých lidí, včetně legislativy, protože ty dosavadní nejsou účinné, představitel Karlovarského kraje sází na drobné projekty ke zlepšení integrace nepřizpůsobivých.

Vykupování nemovitostí s problémovými nájemníky, které se nyní děje ve velkém, není podle starosty Aše řešením, pouze přesouváním problémů do jiných měst.

Mgr. Pisár si na závěr své návštěvy Aše prohlédl několik problémových domů, kde jsou ve velké koncentraci ubytovávány sociálně slabé osoby.

Milan Vrbata, tiskový mluvčí Městského úřadu v Aši