Ve Františkových Lázních budou znít smyčce

Ve františkolázeňském divadle Boženy Němcové budou znít smyčce. Již od pátku 28. do neděle 30. dubna se zde uskuteční  ústřední kolo soutěže žáků základních uměleckých škol České republiky v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů. Záštitu nad akcí převzal senátor prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný a poslanec Jan Kuchař. Soutěž zahájí náměstkyně Ministra školství Mgr. Martina Bětáková.

Foto: ZUŠ Járy Cimrmana

„Z naší ZUŠ Járy Cimrmana se probojovaly přes školní, okresní a krajské do ústředního kola dva soubory, „Smyčcové trio“ Artem Piddubnyi, Magdaléna Branžovská (violoncella) a Viktorie Hrušková (kontrabas) pod vedením Vladimíra Kubálka i „Klavírní trio“ Amálie Balharová (klavír), Kristýna Vaníčková (housle) a Anna Bartošová (violoncello) pod vedením paní ředitelky Miroslavy Peškové,“ sdělil zástupce ředitele ZUŠ Járy Cimrmana Bohumil Polívka. Soutěže se zúčastní 226 nejlepších žáků z celé České republik, které doprovodí stovka jejich pedagogů.

Foto: ZUŠ Járy Cimrmana

Ústřední kolo soutěže ZUŠ se v Karlovarském kraji prozatím konalo za posledních deset let jen třikrát. Z toho ZUŠ Járy Cimrmana organizovala dvě, a to ve hře na elektronické klávesové nástroje a v komorní hře smyčcových nástrojů.

„Každé setkání s krásnou hudbou člověka obohacuje. Hudba umí potěšit, povzbudit, uklidnit, přináší radost, nové pohledy, nutí k zamyšlení,“ uvedl předseda smyčcové sekce Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR PhDr. Josef Vlach. „Svět hudby je paralelním vesmírem, umožňuje nám z toho našeho vesmíru vystoupit, jindy náš vesmír prostoupí a přinese mu nové hodnoty. To vše může hudba člověku přinést, i když se s ní potká o samotě. Pokud se ale s hudbou setkáme ve společenství s dalšími lidmi, stává se z takového setkání slavnost. Společné vnímání i společné provozování hudby umocňuje to, co nám krásná hudba přináší. Pojďme tedy ústřední kolo soutěže základních uměleckých kol v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů vnímat ne jako soutěž, ale jako slavnost krásné hudby, elánu a nadšení mládí,“ doplnil.

V porotě usednou:

MgA. Štěpán Graffe – housle – předseda poroty – Konzervatoř Brno, Graffovo kvarteto

 Mgr. Jiří Kuchválek – housle – Konzervatoř Pardubice, Český komorní orchestr

 Mgr. Martin Kos – housle – Konzervatoř Plzeň,koncertní mistr Divadla J. K. Tyla Plzeň, koncertní mistr a umělecký vedoucí Sukova komorního orchestru, Koncertní mistr a sólista České komorní filharmonie

 MgA. Jiří Pinkas – viola – Bennewitzovo kvarteto

 doc. MgA. Jiří Hanousek – violoncello – Janáčkova konzervatoř v Ostravě, Ostravská univerzita, sólista Janáčkovy filharmonie Ostrava

 MgA. Marek Štryncl – violoncello, dirigent – Janáčkova akademie múzických umění Brno, Musica Florea

 Mgr. Iva Štrynclová – klavír, cembalo, varhany – ZŠ a ZUŠ Líbeznice, Musica Florea

 Bohumil Polívka, dipl. spec. – kontrabas – tajemník poroty – zástupce ředitele ZUŠ Járy Cimrmana, Františkovy Lázně, Chursächsische Philharmonie Bad Elster SRN, předseda smyčcové sekce Krajské umělecké rady ZUŠ Karlovarského kraje

Zahájení soutěže

První soutěžní den (pátek 28. 4. 2023) zahájí v 8.45 hod.

Mgr. Jindřich Čermák
člen Rady Karlovarského kraje – Oblast ​vzdělávání, školství a mládeže, oblast tělovýchovy a sportu
 PhDr. Josef Vlach
předseda smyčcové sekce Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR
 Otakar Skala
2. místostarosta Města Františkovy Lázně

Druhý soutěžní den (sobota 29. 4. 2023 v 8.45 hod.) zahájí v 8.45 hod.

Mgr. Martina Bětáková
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – náměstkyně Ministra školství

prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný
člen Senátu Parlamentu České republiky

Jan Kuchař
člen Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Více o soutěži se můžete dozvědět na webu www.zusfrantiskovylazne.cz/soutezKHsmycce2023.htm.

Celá soutěž je přístupná veřejnosti, včetně koncertu vítězů je vše zdarma.