Tip na neděli: Nenechte si ujít komentované prohlídky statku Milíkov

Tip na neděli: Nenechte si ujít komentované prohlídky statku Milíkov. Pro návštěvníky jsou v neděli 30. dubna připraveny tři komentované prohlídky nově zrekonstruovaného hrázděného statku. První začíná v 17 hodin, další pak proběhnou v 18 a 19 hodin. K návštěvě historické perly Chebska jsou zváni místní i přespolní.

Hrázděný statek Milíkov patří mezi expoziční objekty spravované Muzeem Cheb. Tato významná památka lidové architektury prošla v uplynulých letech rozsáhlou rekonstrukcí a veřejnosti byla otevřena v roce 2021. Celý areál statku nabízí vhled do života zemědělské usedlosti na Chebsku koncem 19. a v první třetině 20. století. Expozice si konkrétně klade za cíl seznámit návštěvníky s dějinami objektu, s typologií hrázděných staveb na Chebsku, s každodenním životem na statku, s drobnou řemeslnou a domáckou výrobou i specifiky chebského folklóru.